พระธาตุ หน้าหลัก ข่าวสาร รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เสียงสวดมนต์

  QR Code for www.watcharathath.com
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส รับโต๊ะหมู่ วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส รับโต๊ะหมู่ วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ตู้พระบรมสารีริกธาตุในครั้ง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ตู้พระบรมสารีริกธาตุในครั้ง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ได้รับอาสนะมุกจำนวน๑๒ ตัว (ขาดเจ้าภาพ ๗ ตัว) ถวายวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ได้รับอาสนะมุกจำนวน๑๒ ตัว (ขาดเจ้าภาพ ๗ ตัว) ถวายวันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๑๒ ดุลาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๑๒ ดุลาคม ๒๕๕๗
  รายนามผู้ร่วมบุญรายย่อยตามกำลังศรัทธาสร้างพระพุทธเจ้า๕๐๐ องค์ เเละพระพุทธเจ้าองค์ปฐม สร้างเจดีย์อริยะสัจ๔ สร้างทุกอย่างในสำนักปฎิบัติธรรม ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายนามผู้ร่วมบุญรายย่อยตามกำลังศรัทธาสร้างพระพุทธเจ้า๕๐๐ องค์ เเละพระพุทธเจ้าองค์ปฐม สร้างเจดีย์อริยะสัจ๔ สร้างทุกอย่างในสำนักปฎิบัติธรรม ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  โครงการมหากฐิน ถวายวัดที่ขาดแคลน ๒๖ วัด ปี ๒๕๕๗
  โครงการมหากฐิน ถวายวัดที่ขาดแคลน ๒๖ วัด ปี ๒๕๕๗
  ถวายพระประธานนอกรอบ (ในที่ทำการชมรมวัชรธาตุ)
  ถวายพระประธานนอกรอบ (ในที่ทำการชมรมวัชรธาตุ)
  รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ถวายแด่พระสงฆ์ในวันงานเล่มละ ๕๐ บาท ต้องการเจ้าภาพ ๘๓๖๑ เล่ม
  รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ถวายแด่พระสงฆ์ในวันงานเล่มละ ๕๐ บาท ต้องการเจ้าภาพ ๘๓๖๑ เล่ม
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ เเละตู้พระอภิธรรม เจ้าภาพเลือกวัดได้ที่นี่
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ เเละตู้พระอภิธรรม เจ้าภาพเลือกวัดได้ที่นี่
  ข่าวบุญด่วนวัดประชาสังคม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ขอพัดติดศาลา ที่สร้างใหม่ เเละถวายพัดไปวัดภาคใต้ ในวันที่ ๖ ก.ค. ๕๗ (ครบเเล้ว)
  ข่าวบุญด่วนวัดประชาสังคม ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ขอพัดติดศาลา ที่สร้างใหม่ เเละถวายพัดไปวัดภาคใต้ ในวันที่ ๖ ก.ค. ๕๗ (ครบเเล้ว)
  รายนามวัดที่ได้รับระฆัง เเละฆ้อง กลองเพล พระประจำวัน อาทิตย์ที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๗
  รายนามวัดที่ได้รับระฆัง เเละฆ้อง กลองเพล พระประจำวัน อาทิตย์ที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๗
  โครงการช่วยเหลือ สุนัขจรจัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปิดรับ ๓ ก.ค. ๕๗
  โครงการช่วยเหลือ สุนัขจรจัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปิดรับ ๓ ก.ค. ๕๗
  เจ้าภาพถวายอาหารเพลพระและโรงทาน ๖ ก.ค. ๒๕๕๗
  เจ้าภาพถวายอาหารเพลพระและโรงทาน ๖ ก.ค. ๒๕๕๗
  ขอเชิญร่วมสร้างกุฎิพระกัมมัฎฐาน ถวายแก่วัดที่ขาดแคลน (มีถวายกุฎิ๑ หลัง ๖ กค. ๕๗)
  ขอเชิญร่วมสร้างกุฎิพระกัมมัฎฐาน ถวายแก่วัดที่ขาดแคลน (มีถวายกุฎิ๑ หลัง ๖ กค. ๕๗)
  ข่าวสารและกิจกรรม

  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส รับโต๊ะหมู่ วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส รับโต๊ะหมู่ วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ตู้พระบรมสารีริกธาตุในครั้ง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ตู้พระบรมสารีริกธาตุในครั้ง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

  พระบรมสารีริกธาตุ

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ตู้พระบรมสารีริกธาตุ

  พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล

  พระธาตุพระมาลียะเทวะ
  พระธาตุพระมาลียะเทวะ
  พระธาตุพระสิวลีเถระ
  พระธาตุพระสิวลีเถระ
  พระธาตุพระราหุล
  พระธาตุพระราหุล
  พระธาตุพระองคุลีมาลเถระ
  พระธาตุพระองคุลีมาลเถระ
  พระธาตุพระสุมณเถระ
  พระธาตุพระสุมณเถระ
  สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
  สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
  พระธาตุพระโลหะนามะเถระ
  พระธาตุพระโลหะนามะเถระ
  พระธาตุพระโชติยะ
  พระธาตุพระโชติยะ

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน

  ปัจจัยร่วมบุญพระนาคปรก
  ปัจจัยร่วมบุญพระนาคปรก
  พระประธาน พิมพ์จักรพรรดิ์ทรงเครื่องฐานธรรมดา
  พระประธาน พิมพ์จักรพรรดิ์ทรงเครื่องฐานธรรมดา
  ปัจจัยร่วมบุญพระเเก้วมรกต สีเขียวใส (พระพุทธมณีรัตนปฎิมากร)
  ปัจจัยร่วมบุญพระเเก้วมรกต สีเขียวใส (พระพุทธมณีรัตนปฎิมากร)
  ปัจจัยร่วมบุญพระเเก้วมรกต สีเขียวหยกทึบ(พระพุทธมณีรัตนปฎิมากร)
  ปัจจัยร่วมบุญพระเเก้วมรกต สีเขียวหยกทึบ(พระพุทธมณีรัตนปฎิมากร)
  พระประธาน พิมพ์จักรพรรดิ์ทรงเครื่องฐานสูงพิเศษ
  พระประธาน พิมพ์จักรพรรดิ์ทรงเครื่องฐานสูงพิเศษ

  แผนที่โครงการที่1 แปลน C

  พระอรหันตธาตุกึ่งพุทธกาล

  ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
  ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
  พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
  พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
  หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
  หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
  หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์
  หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ. อุดรธานี
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ. อุดรธานี

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-อาสนะสงฆ์

  อาสนะมีพนักพิง ไม้สัก
  อาสนะมีพนักพิง ไม้สัก

  นานาธาตุกายสิทธิ์

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ตู้พระไตรปิฎก

  ตู้พระไตรปิฎกสีทอง
  ตู้พระไตรปิฎกสีทอง

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ระฆัง

  ระฆังทองเหลือง
  ระฆังทองเหลือง

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พัดลม

  พัดลมผนัง และพัดลม3ขา
  พัดลมผนัง และพัดลม3ขา

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน5นิ้ว

  Like to ชมรมวัชรธาตุ facebook fanpage
  Follow me on Twitter.com
  View our medias on Youtube.com

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน5นิ้ว

  รูปภาพ

  บทความ

  วีดีโอ

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2014. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ