พระธาตุ หน้าหลัก ข่าวสาร รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เสียงสวดมนต์

  QR Code for www.watcharathath.com
  ภาพงานถวายพระบรม พระประธาน เครื่องบวชเณร วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗
  ภาพงานถวายพระบรม พระประธาน เครื่องบวชเณร วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  กำหนดการจัดงานถวายพระบรมสารีริกธาตุ เเละ พระประธาน ประจำปี๒๕๕๗
  กำหนดการจัดงานถวายพระบรมสารีริกธาตุ เเละ พระประธาน ประจำปี๒๕๕๗
  เปิดอบรมความรู้ในการคัดพระบรมสารีริกธาตุเเละพระธาตุ
  เปิดอบรมความรู้ในการคัดพระบรมสารีริกธาตุเเละพระธาตุ
  พระโพธิ์ห้ามสมุทรบรรจุดวงมหาพิชัยสงคราม (พระหนุนดวง)
  พระโพธิ์ห้ามสมุทรบรรจุดวงมหาพิชัยสงคราม (พระหนุนดวง)
  รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ถวายแด่พระสงฆ์ในวันงานเล่มละ ๕๐ บาท ต้องการเจ้าภาพ ๘๓๖๑ เล่ม
  รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ถวายแด่พระสงฆ์ในวันงานเล่มละ ๕๐ บาท ต้องการเจ้าภาพ ๘๓๖๑ เล่ม
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ตู้พระบรมสารีริกธาตุในครั้งต่อไป ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ตู้พระบรมสารีริกธาตุในครั้งต่อไป ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธานนอกรอบ (ในที่ทำการชมรมวัชรธาตุ)
  ถวายพระประธานนอกรอบ (ในที่ทำการชมรมวัชรธาตุ)
  รายนาม เจ้าภาพร่วมสร้าง พระบรมธาตุเจดีย์อริยสัจ๔ จำนวน ๔ องค์ประดับกระจกสี ๔สีประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายนาม เจ้าภาพร่วมสร้าง พระบรมธาตุเจดีย์อริยสัจ๔ จำนวน ๔ องค์ประดับกระจกสี ๔สีประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  อาทิตย์ที่ ๖ เมษายน พศ ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที่ ๖ เมษายน พศ ๒๕๕๗
  รายนาม เจ้าภาพผ้าป่ากองบุญกองละ1,000บาทร่วมสร้างพระจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายนาม เจ้าภาพผ้าป่ากองบุญกองละ1,000บาทร่วมสร้างพระจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายนามผู้ร่วมบุญรายย่อยตามกำลังศรัทธาสร้างพระพุทธเจ้า๕๐๐ องค์ เเละพระพุทธเจ้าองค์ปฐม สร้างเจดีย์อริยะสัจ๔ สร้างทุกอย่างในสำนักปฎิบัติธรรม ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายนามผู้ร่วมบุญรายย่อยตามกำลังศรัทธาสร้างพระพุทธเจ้า๕๐๐ องค์ เเละพระพุทธเจ้าองค์ปฐม สร้างเจดีย์อริยะสัจ๔ สร้างทุกอย่างในสำนักปฎิบัติธรรม ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  สร้างอาสนะพิงไม้ประดับมุก ,บุษบก, ธรรมมาศ อานิสงส์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน สามารถเลือกวัดได้ที่นี่
  สร้างอาสนะพิงไม้ประดับมุก ,บุษบก, ธรรมมาศ อานิสงส์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน สามารถเลือกวัดได้ที่นี่
  สร้างระฆังถวาย-ฆ้อง อานิสงส์เกี่ยวกับชื่อเสียงโด่งดัง ดูรายชื่อวัดที่ขอรับและเจ้าภาพได้ที่นี่
  สร้างระฆังถวาย-ฆ้อง อานิสงส์เกี่ยวกับชื่อเสียงโด่งดัง ดูรายชื่อวัดที่ขอรับและเจ้าภาพได้ที่นี่
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ เเละตู้พระอภิธรรม เจ้าภาพเลือกวัดได้ที่นี่
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ เเละตู้พระอภิธรรม เจ้าภาพเลือกวัดได้ที่นี่
  ข่าวสารและกิจกรรม

  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  กำหนดการจัดงานถวายพระบรมสารีริกธาตุ เเละ พระประธาน ประจำปี๒๕๕๗
  กำหนดการจัดงานถวายพระบรมสารีริกธาตุ เเละ พระประธาน ประจำปี๒๕๕๗
  เปิดอบรมความรู้ในการคัดพระบรมสารีริกธาตุเเละพระธาตุ
  เปิดอบรมความรู้ในการคัดพระบรมสารีริกธาตุเเละพระธาตุ
  พระโพธิ์ห้ามสมุทรบรรจุดวงมหาพิชัยสงคราม (พระหนุนดวง)
  พระโพธิ์ห้ามสมุทรบรรจุดวงมหาพิชัยสงคราม (พระหนุนดวง)

  พระบรมสารีริกธาตุ

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ตู้พระบรมสารีริกธาตุ

  พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล

  พระธาตุพระมาลียะเทวะ
  พระธาตุพระมาลียะเทวะ
  พระธาตุพระสิวลีเถระ
  พระธาตุพระสิวลีเถระ
  พระธาตุพระราหุล
  พระธาตุพระราหุล
  พระธาตุพระองคุลีมาลเถระ
  พระธาตุพระองคุลีมาลเถระ
  พระธาตุพระสุมณเถระ
  พระธาตุพระสุมณเถระ
  สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
  สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
  พระธาตุพระโลหะนามะเถระ
  พระธาตุพระโลหะนามะเถระ
  พระธาตุพระโชติยะ
  พระธาตุพระโชติยะ

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน

  พระประธาน พิมพ์พุทธชินราช
  พระประธาน พิมพ์พุทธชินราช
  ปัจจัยร่วมบุญพระนาคปรก
  ปัจจัยร่วมบุญพระนาคปรก
  พระประธาน พิมพ์จักรพรรดิ์ทรงเครื่องฐานธรรมดา
  พระประธาน พิมพ์จักรพรรดิ์ทรงเครื่องฐานธรรมดา
  ปัจจัยร่วมบุญพระเเก้วมรกต สีเขียวใส (พระพุทธมณีรัตนปฎิมากร)
  ปัจจัยร่วมบุญพระเเก้วมรกต สีเขียวใส (พระพุทธมณีรัตนปฎิมากร)
  ปัจจัยร่วมบุญพระเเก้วมรกต สีเขียวหยกทึบ(พระพุทธมณีรัตนปฎิมากร)
  ปัจจัยร่วมบุญพระเเก้วมรกต สีเขียวหยกทึบ(พระพุทธมณีรัตนปฎิมากร)
  พระประธาน พิมพ์จักรพรรดิ์ทรงเครื่องฐานสูงพิเศษ
  พระประธาน พิมพ์จักรพรรดิ์ทรงเครื่องฐานสูงพิเศษ

  แผนที่โครงการที่1 แปลน C

  พระอรหันตธาตุกึ่งพุทธกาล

  ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
  ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
  พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
  พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
  หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
  หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
  หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์
  หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ. อุดรธานี
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ. อุดรธานี

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-อาสนะสงฆ์

  อาสนะมีพนักพิง ไม้สัก
  อาสนะมีพนักพิง ไม้สัก

  นานาธาตุกายสิทธิ์

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ตู้พระไตรปิฎก

  ตู้พระไตรปิฎกสีทอง
  ตู้พระไตรปิฎกสีทอง

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ระฆัง

  ระฆังทองเหลือง
  ระฆังทองเหลือง

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พัดลม

  พัดลมผนัง และพัดลม3ขา
  พัดลมผนัง และพัดลม3ขา

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน5นิ้ว

  Like to ชมรมวัชรธาตุ facebook fanpage
  Follow me on Twitter.com
  View our medias on Youtube.com

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน5นิ้ว

  รูปภาพ

  บทความ

  วีดีโอ

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2014. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ