พระธาตุ หน้าหลัก รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เสียงสวดมนต์

  QR Code for www.watcharathath.com
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าจีวรบริขาร บรรพชาสามเณร ๖๐ ชุด มอบถวายวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขาดเจ้าภาพมาก (ปิดรับเจ้าภาพวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๘)
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าจีวรบริขาร บรรพชาสามเณร ๖๐ ชุด มอบถวายวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขาดเจ้าภาพมาก (ปิดรับเจ้าภาพวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๘)
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ ตู้พระอภิธรรม เเละมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตรวจสอบรายชื่อวัด เป็นเจ้าภาพ
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ ตู้พระอภิธรรม เเละมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตรวจสอบรายชื่อวัด เป็นเจ้าภาพ
  สร้างตู้พระบรมสารีริกธาตุ รอถวายวันที่ ๑ ก.พ. ตรวจสอบรายชื่อวัดและเจ้าภาพที่จองได้ที่นี่
  สร้างตู้พระบรมสารีริกธาตุ รอถวายวันที่ ๑ ก.พ. ตรวจสอบรายชื่อวัดและเจ้าภาพที่จองได้ที่นี่
  ภาพงานถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ภาพงานถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ภาพถวายเครื่องอุปสมบท ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ภาพถวายเครื่องอุปสมบท ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  รายนาม เจ้าภาพสร้างพระปัจเจกพุทธเจ้าประจำตระกูล ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายนาม เจ้าภาพสร้างพระปัจเจกพุทธเจ้าประจำตระกูล ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายนาม เจ้าภาพสร้างพระพุทธเจ้าประจำตระกูล ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  รายนาม เจ้าภาพสร้างพระพุทธเจ้าประจำตระกูล ประดิษฐานที่วัชรธาตุแดนมหามงคล
  สร้างพระอดีตพุทธเจ้าหน้า๑๕นิ้ว ประดิษฐาน ณ ทางนฤพาน  (ถนนทางขึ้นอุทยานธรรมวัชรธาตุ)
  สร้างพระอดีตพุทธเจ้าหน้า๑๕นิ้ว ประดิษฐาน ณ ทางนฤพาน (ถนนทางขึ้นอุทยานธรรมวัชรธาตุ)
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเสื้อกันหนาว แด่ พระสงฆ์ ถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเสื้อกันหนาว แด่ พระสงฆ์ ถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ถวายพระประธาน ในรอบ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส รับโต๊ะหมู่ วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  รายชื่อวัดที่ได้รับ ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือเเละรับชุดตู้พระอภิธรรม วัดรับธรรมมาส รับโต๊ะหมู่ วัดรับบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อาทิตย์ที ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  เจ้าภาพถวายอาหารเพลพระและโรงทาน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  เจ้าภาพถวายอาหารเพลพระและโรงทาน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  โครงการช่วยเหลือ สุนัขจรจัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปิดรับ ๑๑ ธันวาคม ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
  โครงการช่วยเหลือ สุนัขจรจัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปิดรับ ๑๑ ธันวาคม ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
  ถวายอาสนะผ้าให้วัดที่มาในงานถวายฯ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ อานิสงส์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน
  ถวายอาสนะผ้าให้วัดที่มาในงานถวายฯ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ อานิสงส์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  สร้างพระประธานถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ ตรวจสอบได้ที่นี้
  ประกาศกำหนดการวัน ถวายพระบรมสารีริกธาตุเเละพระประธาน 2558
  ประกาศกำหนดการวัน ถวายพระบรมสารีริกธาตุเเละพระประธาน 2558
  ข่าวสารและกิจกรรม

  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าจีวรบริขาร บรรพชาสามเณร ๖๐ ชุด มอบถวายวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขาดเจ้าภาพมาก (ปิดรับเจ้าภาพวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๘)
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าจีวรบริขาร บรรพชาสามเณร ๖๐ ชุด มอบถวายวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขาดเจ้าภาพมาก (ปิดรับเจ้าภาพวันที่๒๙ มกราคม ๒๕๕๘)
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ ตู้พระอภิธรรม เเละมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตรวจสอบรายชื่อวัด เป็นเจ้าภาพ
  สร้างตู้พระไตรปิฎก+หนังสือ ตู้พระอภิธรรม เเละมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตรวจสอบรายชื่อวัด เป็นเจ้าภาพ
  สร้างตู้พระบรมสารีริกธาตุ รอถวายวันที่ ๑ ก.พ. ตรวจสอบรายชื่อวัดและเจ้าภาพที่จองได้ที่นี่
  สร้างตู้พระบรมสารีริกธาตุ รอถวายวันที่ ๑ ก.พ. ตรวจสอบรายชื่อวัดและเจ้าภาพที่จองได้ที่นี่
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเสื้อกันหนาว แด่ พระสงฆ์ ถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเสื้อกันหนาว แด่ พระสงฆ์ ถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

  พระบรมสารีริกธาตุ

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ตู้พระบรมสารีริกธาตุ

  พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล

  พระธาตุพระมาลียะเทวะ
  พระธาตุพระมาลียะเทวะ
  พระธาตุพระสิวลีเถระ
  พระธาตุพระสิวลีเถระ
  พระธาตุพระราหุล
  พระธาตุพระราหุล
  พระธาตุพระองคุลีมาลเถระ
  พระธาตุพระองคุลีมาลเถระ
  พระธาตุพระสุมณเถระ
  พระธาตุพระสุมณเถระ
  สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
  สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
  พระธาตุพระโลหะนามะเถระ
  พระธาตุพระโลหะนามะเถระ
  พระธาตุพระโชติยะ
  พระธาตุพระโชติยะ

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน

  แผนที่โครงการที่1 แปลน C

  พระอรหันตธาตุกึ่งพุทธกาล

  ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
  ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
  พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
  พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
  หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
  หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ. พิจิตร
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
  หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์
  หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ. สุรินทร์
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ. อุดรธานี
  หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ. อุดรธานี

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้า

  นานาธาตุกายสิทธิ์

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ตู้พระไตรปิฎก

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-ระฆัง

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พัดลม

  พัดลมผนัง และพัดลม3ขา
  พัดลมผนัง และพัดลม3ขา

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน5นิ้ว

  Like to ชมรมวัชรธาตุ facebook fanpage
  Follow me on Twitter.com
  View our medias on Youtube.com

  ปัจจัยการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ-พระประธาน5นิ้ว

  รูปภาพ

  บทความ

  วีดีโอ

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2014. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ