เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
....รายนามผู้ร่วมบุญรถวิลเเซร์ 1
  1. ณิชชาอร สมพงษ์ นิตยา ตระกูลนิยม Kunnit Winner สุวารี ศศินุกูล Suvari Sasinukul 300 บาท
  2. วงศ์วริศ เอนกขจรเกียรติ พร้อมครอบครัว 100 บาท
  3. คุณนัธวุฒ ดีพรม - คุณมาลินา บริบูรณ์ 200 บาท
  4. น.ศ.ฐิติรัตน์ วังยางคุณานุกรณ์ 500 บาท
  5. นพ.ดามพันธ์ และ พญ.ภัสรา นิลายน 500 บาท
  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ -


โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ