เป็นเจ้าภาพร่วมบุญสามัคคี สร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์(กุฏิพระป่ากรรมฐาน)หลังที่ ๒ กองบุญละ ๕๐ บาท ๑ กอง จารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เป็นเจ้าภาพร่วมบุญสามัคคี สร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์(กุฏิพระป่ากรรมฐาน)หลังที่ ๒ กองบุญละ ๕๐ บาท ๑ กอง จารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพร่วมบุญสามัคคี สร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์(กุฏิพระป่ากรรมฐาน)หลังที่ ๒ กองบุญละ ๕๐ บาท ๑ กอง จารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ


เป็นเจ้าภาพร่วมบุญสามัคคี สร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์(กุฏิพระป่ากรรมฐาน)หลังที่ ๒  
ณ ศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อานิสงส์วิหารทาน
กองบุญละ ๕๐ บาท 
จำนวนกอง ๗๐๐ กอง 
๑ กอง จารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ
กุฏิ หลังหนึ่ง มูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท
(หรือท่านเจ้าภาพต้องการจะเป็นเจ้าภาพทั้งหลังก็ได้นะครับ)

ขนาดคือ
กว้าง ๑.๘๐ เมตร
ยาว ๒.๔๐ เมตร 
สูง ๒.๕๐ เมตร
วัตถุ หลังคาเมทัลชีท
โครงเหล็ก,พื้นสมาร์ทบอร์ด

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ

 1. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 2. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 3. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 4. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 5. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 6. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 7. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 8. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 9. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 10. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 11. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 12. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 13. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 14. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 15. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 16. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 17. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 18. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 19. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 20. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 21. ณษภร วัฒนอนัน
 22. ณษภร วัฒนอนัน
 23. ณษภร วัฒนอนัน
 24. ณษภร วัฒนอนัน
 25. ณษภร วัฒนอนัน
 26. ณษภร วัฒนอนัน
 27. ณษภร วัฒนอนัน
 28. ณษภร วัฒนอนัน
 29. ณษภร วัฒนอนัน
 30. ณษภร วัฒนอนัน
 31. ณษภร วัฒนอนัน
 32. ณษภร วัฒนอนัน
 33. ณษภร วัฒนอนัน
 34. ณษภร วัฒนอนัน
 35. ณษภร วัฒนอนัน
 36. ณษภร วัฒนอนัน
 37. ณษภร วัฒนอนัน
 38. ณษภร วัฒนอนัน
 39. ณษภร วัฒนอนัน
 40. ณษภร วัฒนอนัน
 41. นส.จุฑารัตน์ แจ้งน้ำใจ ขออุทิศให้เจ้าปู่ศรีสุทโธ-เจ้าย่าศรีปทุมมา และเจ้ากรรมนายเวร
 42. ปริวัตร กาญจนวิฬาและครอบครัว
 43. ปริวัตร กาญจนวิฬาและครอบครัว
 44. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 45. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 46. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 47. คุณพ่อเคงกุ่ย แซ่ก้วย
 48. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 49. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 50. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 51. คุณแม่วรรณี กิจรานันทน์
 52. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 53. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 54. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 55. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 56. คุณวีรพจน์ วิรุฬหะรัตน์
 57. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 58. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 59. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 60. คุณทนงศักดิ์ วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 61. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 62. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 63. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 64. คุณนพพร วิรุฬหะรัตน์และครอบครัว
 65. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 66. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 67. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 68. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 69. คุณปกรณ์ กตัญญูเจริญกิจและครอบครัว
 70. คุณเตียว โชคชัยพรรักษ์
 71. คุณเตียว โชคชัยพรรักษ์
 72. คุณสมพงษ์ โชคชัยพรรักษ์
 73. คุณสมพงษ์ โชคชัยพรรักษ์
 74. คุณกชภัส พรรักโชคชัย
 75. คุณกชภัส พรรักโชคชัย
 76. .คุณปุญญาดา,วดี พรรักโชคชัย
 77. .คุณปุญญาดา,วดี พรรักโชคชัย
 78. ผู้ไม่ได้ออกนาม
 79. ผู้ไม่ได้ออกนาม
 80. พัชนี จงเจริญ
 81. ทนง จงเจริญ
 82. งามพิศ จงเจริญ
 83. อลิษา วนาประเสริฐศักดิ์
 84. มั่งมี วนาประเสริฐศักดิ์
 85. เพ็ญศรี แซ่โค้ว
 86. ชลกรพัฒน์ วงศ์ภูมิรินทร์
 87. รัฐมาภรณ์ วงศ์ภูมิรินทร์
 88. ยุวดี ทรงเดช
 89. ลลิตตา บัวเทศ
 90. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 91. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 92. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 93. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 94. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 95. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 96. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 97. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 98. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 99. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 100. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 101. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 102. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 103. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 104. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 105. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 106. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 107. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 108. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 109. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 110. ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว
 111. ไม่ประสงค์ออกนาม
 112. ไม่ประสงค์ออกนาม
 113. คุณเเม่อาซิม เเซ่ลี้ เเละครอบครัว
 114. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 115. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 116. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 117. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 118. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 119. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 120. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 121. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 122. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 123. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 124. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 125. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 126. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 127. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 128. ไม่ประสงค์ออกนาม
 129. ไม่ประสงค์ออกนาม
 130. นายสุรสีห์ สุขวิรัช และ นางสาวสาริณี สุวรรณชัยศักด์
 131. นายสุรสีห์ สุขวิรัช และ นางสาวสาริณี สุวรรณชัยศักด์
 132. คุณสมพงษ์ เชาวน์ปรีชา
 133. คุณสมพงษ์ เชาวน์ปรีชา
 134. คุณสมพงษ์ เชาวน์ปรีชา
 135. คุณสมพงษ์ เชาวน์ปรีชา
 136. คุณสมาน-คุณประพันธ์ พุกพบสุข
 137. คุณสมาน-คุณประพันธ์ พุกพบสุข
 138. คุณสมาน-คุณประพันธ์ พุกพบสุข
 139. คุณสมาน-คุณประพันธ์ พุกพบสุข
 140. คุณทวี-คุณพรนภา ชิวปรีชา
 141. คุณทวี-คุณพรนภา ชิวปรีชา
 142. คุณทวี-คุณพรนภา ชิวปรีชา
 143. คุณทวี-คุณพรนภา ชิวปรีชา
 144. คุณทวี-คุณพรนภา ชิวปรีชา
 145. คุณทวี-คุณพรนภา ชิวปรีชา
 146. คุณสมชาย-คุณอำไพ ตะเพียนทอง
 147. คุณสมชาย-คุณอำไพ ตะเพียนทอง
 148. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 149. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 150. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 151. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 152. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 153. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 154. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 155. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 156. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 157. คุณสมพร คุณไพรัช-คุณวันดี ชิวปรีชา
 158. คุณสมัคร-คุณประเทือง ม่วงโพธิ์
 159. คุณสมัคร-คุณประเทือง ม่วงโพธิ์
 160. คุณสมัคร-คุณประเทือง ม่วงโพธิ์
 161. คุณสมัคร-คุณประเทือง ม่วงโพธิ์
 162. คุณอวยชัย-คุณเตือนใจ สงค์อยู่
 163. คุณอวยชัย-คุณเตือนใจ สงค์อยู่
 164. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 165. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 166. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 167. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 168. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 169. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 170. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 171. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 172. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 173. คุณสุวรรณ เชาวน์ปรีชา
 174. คุณพันธ์ทิพย์ เชาวน์ปรีชา
 175. คุณพันธ์ทิพย์ เชาวน์ปรีชา
 176. คุณพันธ์ทิพย์ เชาวน์ปรีชา
 177. คุณพันธ์ทิพย์ เชาวน์ปรีชา
 178. คุณพันธ์ทิพย์ เชาวน์ปรีชา
 179. คุณพันธ์ทิพย์ เชาวน์ปรีชา
 180. คุณพันธ์ทิพย์ เชาวน์ปรีชา
 181. คุณพันธ์ทิพย์ เชาวน์ปรีชา
 182. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 183. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 184. นางสาว บูรณี สุวัณณะสังข์และครอบครัว..
 185. กุลรภัส หงสวัฒน์
 186. กุลรภัส หงสวัฒน์
 187. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 188. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 189. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 190. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 191. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 192. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 193. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 194. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 195. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 196. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 197. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 198. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 199. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 200. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 201. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 202. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 203. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 204. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 205. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 206. พิชามญชุ์ วิบูลย์ และพันเอกหญิงดวงพร วิบูลย์ อุทิศให้กับนายชูศักดิ์ วิบูลย์ และ ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 207. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 208. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 209. ณัฐภัสสร ก่อพงษ์พูลสิน
 210. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 211. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 212. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 213. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 214. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 215. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 216. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 217. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 218. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 219. นางจรัมพร สุวรรณทัต และ ครอบครัว
 220. คุณจำเรียง งามคีรี พร้อมครอบครัว
 221. คุณจำเรียง งามคีรี พร้อมครอบครัว
 222. คุณจำเรียง งามคีรี พร้อมครอบครัว
 223. คุณจำเรียง งามคีรี พร้อมครอบครัว
 224. คุณจำเรียง งามคีรี พร้อมครอบครัว
 225. คุณจำเรียง งามคีรี พร้อมครอบครัว
 226. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 227. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 228. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 229. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 230. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 231. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 232. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 233. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 234. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 235. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 236. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 237. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 238. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 239. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 240. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 241. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 242. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 243. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 244. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 245. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 246. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 247. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 248. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 249. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 250. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 251. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 252. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 253. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 254. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 255. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 256. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 257. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 258. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 259. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 260. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 261. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 262. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 263. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 264. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 265. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 266. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 267. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 268. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 269. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 270. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 271. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 272. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 273. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 274. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 275. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 276. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 277. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 278. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 279. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 280. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 281. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 282. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 283. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 284. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 285. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 286. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 287. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 288. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 289. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 290. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 291. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 292. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 293. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 294. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 295. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 296. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 297. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 298. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 299. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 300. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 301. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 302. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 303. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 304. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 305. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 306. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 307. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 308. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 309. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 310. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 311. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 312. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 313. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 314. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 315. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 316. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 317. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 318. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 319. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 320. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 321. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 322. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 323. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 324. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 325. ผู้มีจิตศรัทธา อุทิศให้กับ นายเฉลิมพล อัตตะวงษ์
 326. ต่อศักดิ์ รัตนโสภิณสวัสดิ์
 327. ต่อศักดิ์ รัตนโสภิณสวัสดิ์
 328. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 329. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 330. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 331. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 332. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 333. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 334. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 335. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 336. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 337. นายพิสิษฐ์ เทพศิลป์วิสุทธิ์
 338. นาย อาคม ทิพย์ธารา
 339. นาง ทิด สายสุวรรณนที
 340. มรกต ไตรรัตน์รักษา
 341. มรกต ไตรรัตน์รักษา
 342. คุณลัดดา เจียรภาคย์
 343. คุณวีรณา เจียรภาคย์
 344. คุณอภิสรา เจียรภาคย์
 345. คุณวีรวรรณ เจียรภาคย์ และครอบครัว
 346. นางสาววาสนา สุขสุมิตร
 347. นางสาววาสนา สุขสุมิตร อุทิศให้นางบุญมี สุขสุมิตร เเละญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ
 348. คุณณัฐสิณี ภมรสุพรวิชิต เเละครอบครัว
 349. คุณณัฐสิณี ภมรสุพรวิชิต เเละครอบครัว
 350. นายศรมิษฐ์ หอบุญมาสุทธิ์
 351. คุณอรพิน บุญประคอง
 352. ด.ช.ธรรมถาม์พร หอบุญมาสุทธิ์
 353. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
 354. คุณจำเริญ เชียรวิชัย
 355. คุณจำเริญ เชียรวิชัย
 356. คุณวลัยพร เชียรวิชัย
 357. คุณวลัยพร เชียรวิชัย
 358. พ.ท. กิตติ เชียรวิชัย
 359. พ.ท. กิตติ เชียรวิชัย
 360. คุณกฤตพร เชียรวิชัย
 361. คุณกฤตพร เชียรวิชัย
 362. คุณอัญชิษฐา เชียรวิชัย
 363. คุณอัญชิษฐา เชียรวิชัย
 364. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์
 365. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -
 301. -
 302. -
 303. -
 304. -
 305. -
 306. -
 307. -
 308. -
 309. -
 310. -
 311. -
 312. -
 313. -
 314. -
 315. -
 316. -
 317. -
 318. -
 319. -
 320. -
 321. -
 322. -
 323. -
 324. -
 325. -
 326. -
 327. -
 328. -
 329. -
 330. -
 331. -
 332. -
 333. -
 334. -
 335. -
 336. -
 337. -
 338. -
 339. -
 340. -
 341. -
 342. -
 343. -
 344. -
 345. -
 346. -
 347. -
 348. -
 349. -
 350. -
 351. -
 352. -
 353. -
 354. -
 355. -
 356. -
 357. -
 358. -
 359. -
 360. -
 361. -
 362. -
 363. -
 364. -
 365. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - เป็นเจ้าภาพร่วมบุญสามัคคี สร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์(กุฏิพระป่ากรรมฐาน)หลังที่ ๒ กองบุญละ ๕๐ บาท ๑ กอง จารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ

เป็นเจ้าภาพร่วมบุญสามัคคี สร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์(กุฏิพระป่ากรรมฐาน)หลังที่ ๒ กองบุญละ ๕๐ บาท ๑ กอง จารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ
เป็นเจ้าภาพร่วมบุญสามัคคี สร้างกุฏิพระภิกษุสงฆ์(กุฏิพระป่ากรรมฐาน)หลังที่ ๒ กองบุญละ ๕๐ บาท ๑ กอง จารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ