เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
พระแกะกะลาตาเดียว ชุดพระเหนือพรหม(โปรดท้าวพกาพรหม)
 1. คุณฤชุวี​ มีชื่อ 1 องค์
 2. นางมะลิ คงกระจ่าง 1 องค์ จอง
 3. พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ 1 องค์
 4. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี (1องค์)
 5. นาย อาริยะ เยพิทักษ์ (1 องค์)
 6. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล (3องค์ )
 7. นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง (1องค์ )
 8. อนุรัชนี เกษมศรี (1 องค์)
 9. คุณ ศุภกร ลิ่มลังการณ์ (1องค์)
 10. คุณสัญชาติ ขันดี (2องค์)
 11. คุณปาลีรัตน์ จอกแก้ว (1องค์)
 12. คุณนาฏฐมญชุ์ บุญตาสุรพิชญ์ (1องค์)
 13. คุณวันวิสาข์ ลิจ้วน (1องค์)
 14. วิไล พนาสถิต (2องค์)
 15. คุณปริยวิศว์ เทพอัครพงศ์ บูชา5องค์มารับเอง
 16. คุณเฉลิมพล โอวรางค์ (1องค์)
 17. คุณภัทร ศักดิ์เพชร (1องค์)
 18. คุณอธิชา ทองตันไตรย์ (1องค์)
 19. คุณพรชัย ชัยสิริโรจน์ (1 องค์)
 20. คุณวรมน จันทร์พิบูลย์ (10องค์) มารับเอง
 21. คุณสนทนา ทองมนต์ (1องค์)
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ -


โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ