เนื่องจาก งานถวายใหญ่ในแต่ละครั้ง ที่บ้านมนินทรีย์ เป็นพื้นปูนกางเตนท์คลุม เมื่อมีแดดจะเกิดความร้อนระอุ พัดลมทางชมรมมีไม่เพียงพอกับความต้องการ กับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ที่มาร่วมบุญ ชมรมวัชรธาตุ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศัทธา ร่วมบุญ จัดซื้อพัดลม ราคา ตัวละ2,100

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เนื่องจาก งานถวายใหญ่ในแต่ละครั้ง ที่บ้านมนินทรีย์ เป็นพื้นปูนกางเตนท์คลุม เมื่อมีแดดจะเกิดความร้อนระอุ พัดลมทางชมรมมีไม่เพียงพอกับความต้องการ กับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ที่มาร่วมบุญ ชมรมวัชรธาตุ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศัทธา ร่วมบุญ จัดซื้อพัดลม ราคา ตัวละ2,100 บาท แบ่งเป็น 21 กอง กองบุญละ 100 บาท 1กองบุญ จารึก 1รายชื่อ ที่ฐานพัดลม


เนื่องจาก งานถวายใหญ่ในแต่ละครั้ง ที่บ้านมนินทรีย์ 
เป็นพื้นปูนกางเตนท์คลุม เมื่อมีแดดจะเกิดความร้อนระอุ 
พัดลมทางชมรมมีไม่เพียงพอกับความต้องการ 
กับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ที่มาร่วมบุญ ชมรมวัชรธาตุ 
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศัทธา ร่วมบุญ 
จัดซื้อพัดลม ราคา ตัวละ2,100 บาท 
แบ่งเป็น 21 กอง 
กองบุญละ 100 บาท 1กองบุญ 
จารึก 1รายชื่อ ที่ฐานพัดลม

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 010-8-46282-5)
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้างองค์สมเด็จองค์ปฐม

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ช่องทาง inboxของเพจ

ผู้ที่ทำ บุญด้วยพัดลม จะได้รับผลบุญในเรื่องของสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ชีวิตจะมีเรื่องสบายใจ ลูกหลานก็เป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่สร้างเรื่องทุกข์กาย ทุกข์ใจใดๆ ให้เลยแม้แต่น้อย เกียรติยศและชื่อเสียงจะโด่งดัง และมีแต่คนยอมรับนับถือจำนวนมาก ในโลกหน้าก็จะพบแต่ความสุขสำราญกายใจเช่นชาตินี้

พัดลมเจ้าภาพร่วมตัวที่1

1.คุณพ่อทองหยด ปิ่นทอง คุณแม่ฟื้น ปิ่นทอง
2นายสุเจตน์ ภัทรวิทย์
3นางเลิศลักษณ์ คงสุขยิ้ม
4นายศานติ ภัทรวิทย์
5นางสาวกนกจันทร์ ภัทรวิทย์
6นายสุริยัณย์ พึ่งผล
7.ไม่ประสงค์ออกนาม
8.ไม่ประสงค์ออกนาม
9.นางณัฐลดากานต์ ฐาศักฎิณัณ์ (พร้อมครอบครัว)
10.นส. กิตติมา วิมไตรเมต
11.ภัณพัช จิตจารุกร
12.ภัณพัช จิตจารุกร
13.ภัณพัช จิตจารุกร
14.คุณ รักษิณา ชิรวาณิชย์
16.นส. กิตติมา วิมไตรเมต
17.พระ กิติศักด์ ภทรเกสโร
18.น.ส.ขนิษฐา คุณูปการ 
19.นายนิพัฒน์ จริงจามิกร
20.คุณ ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี
21.คุณ ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี

พัดลมเจ้าภาพร่วมตัวที่2

1.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
2.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
3.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
4.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
5.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
6.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
7.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
8.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
9.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
10.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
11.คุณณภัทร ปิณรัตน์
12.คุณณภัทร ปิณรัตน์
13.คุณพัชรินทร์ พรสุนทร
14.คุณพัชรินทร์ พรสุนทร
15.คุณพัชรินทร์ พรสุนทร
16.คุณพัชรินทร์ พรสุนทร
17.สุพร องคพิพัฒน์
18.ธนพล องคพิพัฒน์
19.รักสกุล องคพิพัฒน์
20.ปวริศ องคพิพัฒน์
21.ศราวิน องคพิพํฒน์

พัดลมเจ้าภาพร่วมตัวที่3

1 นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์

2 นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน

3 ดช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์

4 ดญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์

5 ดญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์

6.คุณ พฤฒิพงษ์  สละกลม 

7.คุณ พฤฒิพงษ์  สละกลม 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - เนื่องจาก งานถวายใหญ่ในแต่ละครั้ง ที่บ้านมนินทรีย์ เป็นพื้นปูนกางเตนท์คลุม เมื่อมีแดดจะเกิดความร้อนระอุ พัดลมทางชมรมมีไม่เพียงพอกับความต้องการ กับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ที่มาร่วมบุญ ชมรมวัชรธาตุ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศัทธา ร่วมบุญ จัดซื้อพัดลม ราคา ตัวละ2,100

เนื่องจาก งานถวายใหญ่ในแต่ละครั้ง ที่บ้านมนินทรีย์ เป็นพื้นปูนกางเตนท์คลุม เมื่อมีแดดจะเกิดความร้อนระอุ พัดลมทางชมรมมีไม่เพียงพอกับความต้องการ กับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ที่มาร่วมบุญ ชมรมวัชรธาตุ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศัทธา ร่วมบุญ จัดซื้อพัดลม ราคา ตัวละ2,100

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ