(ขออนุโมทนาครับเจ้าภาพครบเเล้วครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้าง

พระอุโบสถหรือเจดีย์  ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐาน

ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และศัทธาสาธุชน ผู้มีความ

ต้องการสร้างกุศล ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

โดยใช้ปัจจัยไม่มาก ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่าง

ใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง และเป็นการเผยแพร่คำสอนของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

ร่วมบุญเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท) วันอาทิตย์ ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62 ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์) อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์) ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

(ยังขาดเจ้าภาพครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

****หมายเหตุ ในวันนั้นมีการมอบเเจกพระอรหันตธาตุ ให้กับบุคคลทั้วไปฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่าย*** ชมรมวัชรธาตุ โทรศัพท์ 098-3242429 อีเมล watcharathath2556@gmail.com Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้า่งขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอปด้วย

1.พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์ ชั้น1

2.พระธาตุพระอรหัตสาวก บรรจุในเจดีย์ ชั้น2

3.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท

บัญชีโอนเงินบุญถวายตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

1. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-32270-2)

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019222-4 )

3. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22894-0 )

 


1.วัดสระแก้ว ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณ สุนิสา ฉัตรมงคล )

2.วัดพงษาวาส ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และจันทนา กิจกำจาย และ
ครอบครัว)

3.วัดบึงนาเพียง ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว)

4. วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณณฤทธิ์ ภัทรเกษมสุข )
5.วัดศิลาดาด ต.บ้านสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ คุณนันทิกร สาขากร และ คุณกัญญา ลีนุตพงษ์)

6.วัดสว่าง ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ คุณนันทิกร สาขากร และ คุณกัญญา ลีนุตพงษ์)

7.วัดทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพนายโกสินทร์ วีระนันทนาพันธ์ )

8.วัดกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน ร่วมทำบุญตู้พระธาตุ )

9.วัดโคกม่วงปุญญาราม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพคุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว)

10.วัดสวนหมาก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
(เจ้าภาพคุณนิพัชชา โอทกานนท์ และครอบครัว)

11.วัดพนาสวรรค์ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์
( คุณปัอม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์)

12.วัดเเม่กะสี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์
(คุณป้อมจองรอรายชื่อครับ)

13.วัดป่าบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
เจ้าภาพ ศิริพร จันทรงทวีและครอบครัว

14วัดโนนคูณ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

15วัดร่องแว้ชัยมงคล ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
(คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

16วัดทาม ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพนางสาวอารญา สุขหอม นายจรัสพล ชนะสิทธิ์ และ ด.ญ.อรัสญา ชนะสิทธิ์)

17วัดแสงจันทร์ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ นางณัฐรดี สุขหอม และ นายอุทัย สุขหอม)

18 วัดป่าหนองคลอง(น้อย)ต.วังหินอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ นางสาวอาภาภรณ์ สุขหอม และ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส )

19วัดไพรศาลสามัคคีต.เปือยน้อยอ.เปือยน้อยจ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ ศิษย์เก่าเบญจวิทยา(บจท.ป.7 รุ่นสุดท้าย)

20 วัดอุดมมีชัยต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ คุณพ่อแดง -คุณแม่เฉลา ยางนอก และครอบครัว)

21. วัดป่าทรงธรรม ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพนายโกสินทร์ วีระนันทนาพันธ์ และครอบครัว )

22 วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

23 วัดโป่งคอม.ต.ด่านช้าง. อ.ด่านช้าง. จ.สุพรรณบุรี
(คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน)

24. วัดป่าบุญทันตานุสรณ์ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนเเก่น
(เจ้าภาพนาคราช-วลัญช์รัช-รวี นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช นายรวี อาณานุการ นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง )

25. วัดป่าธรรมมงคล ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

(เจ้าภาพ คุณ สุนทรี ) จอง

26. วัดป่าหนองโนนศิลา ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

(เจ้าภาพ คุณ สุนทรี ) จอง

27. วัดชัยเภรี ต พลับพลาชัย อ อู่ทอง จ สุพรรณบุรี
(เจ้าภาพ น.ส ศุภกร ลิ่มลังการณ์ )

28. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธ ต.พนมสวรรค์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์มารดาบิดาและครอบครัวตลอดจนกิจการงาน)

29.ศรีสว่างอารมณ์ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

(เจ้าภาพ๑. ณัฐฎิ์พัชร์ สุจริตธรรม๒. สุภัค สุจริตธรรม ๓. ปุลวัชร ยันต์ทอง )

30.วัดธรรมประเสริฐ อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

31..วัดลานชัยสามัคคี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

32.วัดมอสวรรค์ อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์

(เจ้าภาพ พัชราภา สุรพล มณีรัตน์ )

33.วัดไม้งาม อ.ลานสัก อุทัยธานี

(เจ้าภาพผู้เเด่เทวดาลานสัก เทวดาห้วยขาเเข้งทั้งหมด)

34.วัดศรีสวัสดิ์บรรพรต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

35.วัดบางกอบัว ต.บางกอบัว อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ

(นส.ธัญวรัตม์ ศรีเกษเพ็ชร์) จอง

36.สำนักสงฆ์นาล้อม ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

(เจ้าภาพนายพิสิทธิ์ ผมไผ พร้อมครอบครัว อุทิศส่วนบุญกุศล ให้คุณพ่ออุ่นเรือน ผมไผ )

37. วัดสำโรงใต้ ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

(เจ้าภาพ นส.สุรภี ศรีเกษเพ็ชร์ ) จอง

38 วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

39วัดครุใน. ต.บางครุอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

(เจ้าภาพ นส.สุจินต์ ศรีเกษเพ็ชร์ )จอง

40.วัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(เจ้าภาพพระครูสมุห์จักรพันธ์ กิตฺติปญฺโญ )

41.วัดเขาตองเมืองลับแล ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

42.วัดมงคลประชาราม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

43.วัดห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

(เจ้าภาพนางสาววันวิสาข์ ลิจ้วน )

44.วัดจะทิ้งพระ ต.จะทิ้งพระอ.สทิงพระ จ.สงขลา

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

45.วัดควนฝาละมี ต.ฝาละมีอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

(เจ้าภาพ นายจำเริญธิติ สุขสวัสดิ์ภูดี )

46.วัดพังกก ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา

(เจ้าภาพ คุณ ณัฐพล สีนาก )

47.วัดเทพนัดดา ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

(เจ้าภาพ คุณ หทัยธร กฤตลักษณ์ธารีและครอบครัว 200 บาทคุณ สุภาพร สาธุภาคและครอบครัว1,000 บาทคุณ แสงระวี แสงอรุณ และครอบครัว 100 บาทคุณ ชนิตา รักชุม และครอบครัว100บาท)

48.วัดสีแสงสิงห์มีพร ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพ นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต)

49.วัดพรมเสรี ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพไม่ประสงค์ออกนาม )

50.วัดศรีอรัญญาวาส ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพขนิษฐา คุณูปการ นิพัฒน์ จริงจามิกร)

51.วัดโนนพยอม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพคุณแม่หนูจันทร์ หลวงโคตร น.ส. อโนมา นามพิมูล อทิศให้ คุณพ่อบุญมาก นามพิมูล )

52.วัดราษฏร์นิยมธรรม แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม

(เจ้าภาพคุณคุณชาญเกียรติ ยังกอบศิลป์ คุณสุพิน ยังกอบศิลป์น.ส. ดวงหทัย ยังกอบศิลป์ )

53.วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

(เจ้าภาพ คุณสายชล สราวิช นางสาวญาณิศา สราวิช ด.ญ.ขวัญณภัทร สราวิช อุทิศ คุณพ่อสมพงษ์ สราวิช ) จอง

54.วัดสว่างอารมณ์ บ้านโคกสว่าง ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1. คุณประภาพรรณ อุดมรัตนพรกุล2. คุณศิริอร เพ็งพริ้ง
3. คุณทัศณา พึ่งพาพัฒน์4. คุณนภา จินดาชริน
5. คุณพรทิพย์ สนธิสืบสาย6. ครอบครัว ตติยะวรนันท์
พร้อมถวายปัจจัยค่าเดินทาง 1,000บาท...

55.วัดแจ้งอรุณศิลป์ บ.นาเสียว ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพคุณกฤษณะ คุณสุจิตรา ธรรมปรีชา เเละครอบครัว)

56.พุทธสถานพุทธมหาบารมีบ.โนนสะอาด ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ คุณสมศักดิ์ คุณอรุณ บรรพบุรุษ เเละครอบครัว )

57.วัดโชติการาม บ.โนนสว่าง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
คุณ วิไล พนาสถิต

58.วัดบ้านขาม ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง. จ.ขอนแก่น.

คุณปารดา ภัควัฒน์ชุติปภา

59.วัดหนองผือ บ.หนองผือ ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

คุณคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน
นายกรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว

60.วัดโสมนัส บ.หนองสนม ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพ จันทิมา ทองเปี่ยม และ พัชณิกา คุณาสุธีรัตน์ )

61.วัดโพธิ์ชัยนิมิต บ้านเมืองเจีย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ครอบครัวเต็มธนาภัทร์
พร้อมถวายปัจจัยเดินทาง 600 บาท

62.วัดโนนเมือง บ.โนนเมือง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพนางนุชนาฏ ลิจ้วน)

63.วัดบ้านเหล่า ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

(เจ้าภาพเจ้าภาพคุณ แม่ อารีย์ คุณ พ่อ จรูญ และ ครอบครัว เยพิทักษ์ และครอบครัว นกน่วม )

64.วัดไทรทองต.กำแพง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพพ.อ.หญิงชุลีกร พลสมัคร อุทิศบุญให้ พ.ต.ท.ศตพล วรศาสตร์ )

65.วัดบ้านฮ่องทรายต.กำแพง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณกัญญ์ชิสา บุญรพีรัตน์กุล) จอง ไม่ติดชื่อที่ตู้

66.วัดตลาดม่วงต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพคุณเรวัตร ธนสินชัย)

67.วัดดอนปู่ตาต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพ นาย ชาญชัย นาง รัชนีย์นส ทัสพร
นาย ธนาธิปนาย ณัชพล นามสกุล สุทธิเดชกุล )

68.วัดดอกรักน้อยต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

คุณ นิวัตน์ สู้ทุกทิศ คุณ เบญญาภา สู้ทุกทิศ
น.ส พรวิภา สู้ทุกทิศ(จอง)

69.วัดหนองพระบางต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
(เจ้าภาพนาย ชาญชัย นาง รัชนีย์นส ทัสพร
นาย ธนาธิปนาย ณัชพล นามสกุล สุทธิเดชกุล)

70.วัดโพนเงินต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

(เจ้าภาพนายธัญกมล เฉลียวจิตติกุล และครอบครัว)

71.วัดโพนหิน ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อุทิศผลบุญทั้งหมดให้แก่ พ.ต.ท.ศตพล(จิระเดช) วรศาสตร์

72. วัดพลับพลาวนารามต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
เจ้าภาพร่วม
1.คุณ จรีศักดิ์ อุดขาว
2.คุณรสธร เมื่องไพศาลเเละคุณจำเนียร จูทองคำ
3.คุณรสธร เมื่องไพศาลเเละคุณจำเนียร จูทองคำ
4.คุณ ศรินรัตน์ รัตนชโยโต
5.แพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

73.วัดบ้านอ้อ ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา
น.ส.ศิรกาญจน์ ผสมทรัพย์ และครอบครัว
74.วัดหน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณ.วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
(จอง
75.วัดบ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณ.อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล(จอง
76.วัดประะชาสังคม อ ชุมพลบุรี จ สุรินทร์
คุณ.วิไลรัตน์ ตั้งนภากร(จอง)

77.วัดมโนธรรมทาน ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
(คณะสายบุญ)จอง

78.วัดบางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
(นายวรวุฒิ จงวิไลเกษม - น.ส.ดีรณา เอกดิลก และบุตร) จอง

79.วัดบวรศิริธรรมตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณสีวิกา แต่งศรี

80.วัดบรม ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
(เจ้าภาพนายฐิติพัฒน์ ไผ่เทียนชัย และครอบครัว ) จอง

81.วัดเขาสามยอด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
(คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา เเละครอบครัว)

82.วัดอินทสวาสดิ์ ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
(เจ้าภาพนายบัญชา ลิจ้วน )

83วัดหนองกวาง ต ศรีวิชัย อ ลี้ จ ลำพูน
(เจ้าภาพคุณเมตตา​ เปรมศิลป์) จอง

84วัดทุ่งสามัคคีธรรม ต หนองผักนาค อ สามชุก จ สุพรรณบุรี
(เจ้าภาพ น ส อิริยาภรณ์ ลิจ้วน และ ด ญ ญาตานุช อาจคงหาญ)

85วัดนครสวรรค์ ต ปากน้ำโพ อ เมือง จ นครสวรรค
(เจ้าภาพคุณวราพร​ เลิศชูมงคล)

86.วัดทองประดิษฐ์ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
(เจ้าภาพโสภา นูร์สเตริมและครอบครัวอุทิศให้แก่ ร.ต.ต กลชัย และนางสุยิน มีมุกข์)

87.วัดใหม่พิบูรณ์ผล ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
(เจ้าภาพรสธร เมืองไพศาลและครอบครัว)

88วัดมเหยงค์ ต.ท่ารหัส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
(เจ้าภาพคุณแม่เฉลิม มะปรางศรี และครอบครัวคุณจิ๋ม แสงไซย และครอบครัว
คุณสมจิตร มะปรางศรี)

89.วัดรางสะแกสูง ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
(เจ้าภาพคุณวรวรรณ จีวรตานนท์และคุณวรทิพย์ สุขุมวิราม)

90.วัดบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
(เจ้าภาพคุณคัมภีร์ สาริยาชีวะ )

91.วัดดงตูม จ.หนองคาย
(เจ้าภาพคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
ตลอดจนกิจการงานในนาม หจก.ทอฟ้ามาเดลิน นายกรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว)

92วัดป่ามงคลสมบูรณ์ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
(เจ้าภาพคุณ ชาติชาย วงศ์ภูมิ คุณ สุพัตรา วงศ์ภูมิ คุณ จุฑามาศ วงศ์ภูมิ
คุณ อาทิตย์ ขันฑบัณฑิต คุณ บรรเจิด ขันฑบัณฑิต คุณ ปักจันทร์ ขัณฑบัณฑิต
คุณ ฌาน วงศ์ภูมิ คุณ วรัญญา อาจหาญ คุณพล วงศ์ภูมิ )

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - (ขออนุโมทนาครับเจ้าภาพครบเเล้วครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

(ขออนุโมทนาครับเจ้าภาพครบเเล้วครับ) เจ้าภาพสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจ้าภาพวัดละ 1400 บาท ถวายในวันที่ 26 พ.ค. 62

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ