เจ้าภาพถวายพระพุทธรูป พระพุทธชินราช หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์ แด่ วัดมอเกอยาง ต พบพระ อ พบพระ จ ตาก สำนักสงฆ์ วัดพระยอ ต วาเลย์ อ พบพระ จ ตาก

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


เจ้าภาพถวายพระพุทธรูป พระพุทธชินราช หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์ แด่ วัดมอเกอยาง ต พบพระ อ พบพระ จ ตาก สำนักสงฆ์ วัดพระยอ ต วาเลย์ อ พบพระ จ ตาก

  • อนุโมทนาบุญ คุณสมชัย-คุณมณฑา เตียวตระกูลคุณกฤษณะ-อังคณา เตียวตระกูลและ ครอบครัวคุณนารินทร์ เตียวตระกูลคุณอัคเดช ฐิติชัยศรี และครอบครัวคุณรัฎชญา เหล่าชินชาติ และครอบครัวคุณนิตย์ เหล่าชินชาติคุณสุมาลี เหล่าชินชาติคุณปวิตรา สายสมบูรณ์ และครอบครัวคุณจีณาภา บุญประทีป และครอบครัวคุณจิราวรรณ ปิ่นจันทร์ และครอบครัวคุณชลวสา เอื้อทวีกุลคุณสุวดี โชติโรจนอนันต์ และครอบครัวคุณตุลยดา ธาราสุข และครอบครัวคุณพรรษชล ศรีชัชวาลย์คุณพรรณทิพา มุจลินทร์กุลคุณศิภานาถ รุจิกาญจนาคุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์คุณสาฑิต ดุลนกิจคุณวิชชุดา ไม้ดัดคุณรวินทร์นิภา ห่านตระกูลคุณไพฑูรย์ แซ่ฮ้อคุณเตวิช สุขสวัสดิ์อำนวยคุณสุภาณี ศรีกลมคุณณัฐธิดา - กฤษณะ พัวอมรพงศ์คุณดลชนา ป้องรัตนกุลคุณอัครชัย กิจรักษ์กุลคุณธีรวัฒน์ สุวรรณสินคุณเจษฎา อินทระคุณธนศักดิ์ สีหัวโทนคุณอมลวรรณ บุญศรีศิริจันทร์คุณศิริสุข ศรีนวลและครอบครัวคุณขวัญตา ศรีนวล และครอบครัวคุณสุวพัชร มณีฉ่ำ และครอบครัวคุณจันทรา เศรษฐโกมุทคุณพัสกาญ แก้วมงคลคุณกานต์พิชชา แก้วสี และครอบครัวคุณจารุพร มหพันธ์ และครอบครัวคุณทรรศนวรรณ ชาตรีวัฒนกุลคุณวนิดา สุขวงษ์จันทร์และครอบครัวคุณวันวิสาข์-ของขวัญ ลิ่มเถาว์คุณมีคุณ บุญทัน และครอบครัวคุณสายพิณ เตียวตระกูลคุณศรัญญา แซ่ตันและครอบครัวคุณชิดชนก เทพเทียนชัยและครอบครัวคุณอรวรรณ แผ้วสถานและครอบครัวคุณกรรชรัตน์ ทองสอาดและครอบครัวคุณจันทนา เจ้ยยาและครอบครัวคุณณรินทร์นัท สดชื่นและครอบครัวคุณนันทกรานต์ ชำนาญและครอบครัวคุณพัชรี นิลมานนท์ และครอบครัวคุณนิภาวดี ขันทอง และครอบครัวคุณปพณรัชศ์ วารีภูวไพลิน และครอบครัวคุณทัชดาภา เจะเหม และครอบครัวคุณวีระพรรณ ชุมหล่อ และครอบครัวคุณกาญจน์นภา รุ่งวิวัฒนกูลและครอบครัวคุณณัชณิษฐ์ ธนวัชรเกียรติ์และครอบครัวคุณมนิชณัญญ์ กริตย์บุญยฤทธิ์และครอบครัวคุณอัจฉราวดี มีสะอาดและครอบครัวคุณพยนต์ รอดแก้ว และครอบครัวคุณกุลตลา บรรพตธิและครอบครัวคุณปริญญา ขวัญเมืองวานิชและครอบครัวคุณอภิชัย ศิริแสงและครอบครัวคุณกรกนก แก้วจำรัสและครอบครัวคุณกาญจนิกา หันพะเนิน และครอบครัวคุณวรสุปัญ วิจิตรคุณากรคุณศิริวรรณ สุริยาคุณนพภา ดาระดิษย์คุณนวลพรรณ เที่ยงตรงคุณณภัทร และครอบครัวมูลคำมีคุณมาก-บานเย็น-อินทุพร แซ่คูคุณสมศักดิ์ บุตรชุนและครอบครัวคุณสมัย มั่นคง -คุณเจือ สาระ และครอบครัวเจ้าภาพถวายพระพุทธรูป พระพุทธชินราช หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์ แด่วัดมอเกอยาง ต พบพระ อ พบพระ จ ตากสำนักสงฆ์ วัดพระยอ ต วาเลย์ อ พบพระ จ ตากณ.วันที่ 19 กันยายน 2564 กุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้1. โทรศัพท์ 098-324-2429,08999654262. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - เจ้าภาพถวายพระพุทธรูป พระพุทธชินราช หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์ แด่ วัดมอเกอยาง ต พบพระ อ พบพระ จ ตาก สำนักสงฆ์ วัดพระยอ ต วาเลย์ อ พบพระ จ ตาก

เจ้าภาพถวายพระพุทธรูป พระพุทธชินราช หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์ แด่ วัดมอเกอยาง ต พบพระ อ พบพระ จ ตาก สำนักสงฆ์ วัดพระยอ ต วาเลย์ อ พบพระ จ ตาก

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ