อนุโมทนา คณะ นายเฉลิมพล ทิมโต้ น.ส.หยาดฟ้า เจริญสุข ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้ ด.ช.ศรัณยพงศ์ ทิมโต้ ถวาย 1.พระพุทธโสธร 2.พระพุทธชินราช 3.พระแก้วมรกต ประดิษฐานใว้ในเจดีย์ สแตนเลส วัดปากลําขาแข้ง (วัดโบสถ์สแตนเลส) 85หมู่1. ต เขาโจด อศ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนา คณะนายเฉลิมพล ทิมโต้ น.ส.หยาดฟ้า เจริญสุขด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้ ด.ช.ศรัณยพงศ์ ทิมโต้ถวาย 1.พระพุทธโสธร 2.พระพุทธชินราช 3.พระแก้วมรกตประดิษฐานใว้ในเจดีย์ สแตนเลสวัดปากลําขาแข้ง (วัดโบสถ์สแตนเลส) 85หมู่1. ต เขาโจด อศรีสัวสดิ์ จกาญจนบุรีณ.วันที่ 4 พฤษภาคม 2565กุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้1. โทรศัพท์ 098-324-2429,08999654262. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)อนุโมทนา คณะ นายเฉลิมพล ทิมโต้ น.ส.หยาดฟ้า เจริญสุข ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้ ด.ช.ศรัณยพงศ์ ทิมโต้ ถวาย 1.พระพุทธโสธร     2.พระพุทธชินราช     3.พระแก้วมรกต ประดิษฐานใว้ในเจดีย์ สแตนเลส วัดปากลําขาแข้ง (วัดโบสถ์สแตนเลส)  85หมู่1. ต เขาโจด  อศรีสัวสดิ์  จกาญจนบุรี

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนา คณะ นายเฉลิมพล ทิมโต้ น.ส.หยาดฟ้า เจริญสุข ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้ ด.ช.ศรัณยพงศ์ ทิมโต้ ถวาย 1.พระพุทธโสธร 2.พระพุทธชินราช 3.พระแก้วมรกต ประดิษฐานใว้ในเจดีย์ สแตนเลส วัดปากลําขาแข้ง (วัดโบสถ์สแตนเลส) 85หมู่1. ต เขาโจด อศ

อนุโมทนา คณะ นายเฉลิมพล ทิมโต้ น.ส.หยาดฟ้า เจริญสุข ด.ญ.กานต์พิช์ชา ทิมโต้ ด.ช.ศรัณยพงศ์ ทิมโต้ ถวาย 1.พระพุทธโสธร     2.พระพุทธชินราช     3.พระแก้วมรกต ประดิษฐานใว้ในเจดีย์ สแตนเลส วัดปากลําขาแข้ง (วัดโบสถ์สแตนเลส)  85หมู่1. ต เขาโจด  อศ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ