อนุโมทนา คณะ ครอบครัว วิจยกุล และคณะ ถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ แด่ วัด ซับสมบรูณ์ จ. บุรีรัมย์ วัด หนองบัว จ. นครราชสีมา วัด ศรีศักดิ์ วนาราม จ.นครราชสีมา สนส. พยุงธรรม จ. ฉะเชิงเทรา

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนา คณะ ครอบครัว วิจยกุล และคณะ ถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ แด่ วัด ซับสมบรูณ์     จ. บุรีรัมย์ วัด หนองบัว       จ. นครราชสีมา วัด ศรีศักดิ์ วนาราม  จ.นครราชสีมา สนส. พยุงธรรม     จ. ฉะเชิงเทราอนุโมทนา คณะ ครอบครัว วิจยกุล และคณะถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือแด่วัด ซับสมบรูณ์ จ. บุรีรัมย์วัด หนองบัว จ. นครราชสีมาวัด ศรีศักดิ์ วนาราม จ.นครราชสีมาสนส. พยุงธรรม จ. ฉะเชิงเทรากุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้1. โทรศัพท์ 098-324-2429,08999654262. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนา คณะ ครอบครัว วิจยกุล และคณะ ถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ แด่ วัด ซับสมบรูณ์ จ. บุรีรัมย์ วัด หนองบัว จ. นครราชสีมา วัด ศรีศักดิ์ วนาราม จ.นครราชสีมา สนส. พยุงธรรม จ. ฉะเชิงเทรา

อนุโมทนา คณะ ครอบครัว วิจยกุล และคณะ ถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ แด่ วัด ซับสมบรูณ์     จ. บุรีรัมย์ วัด หนองบัว       จ. นครราชสีมา วัด ศรีศักดิ์ วนาราม  จ.นครราชสีมา สนส. พยุงธรรม     จ. ฉะเชิงเทรา

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ