อนุโมทนาพยุง สว่างฤกษ์ นภัสรพี ขันติไตรรัตน์ พุทธิวัฒน์ , พัฒนายุ , พิยุชน์ (เจียมประเสริฐ) ยุวัญ , มสฤณ (ชินะโชติ) นินนาท บุนนาค อัมพร ภักดีผล , Craig Obermaier ประภาพร , ยุทธพร , ประยุทธ (เกษมสิทธิ์) เจดปิยธิดา , ธาลิยาณธิดา (โกธิเย่) บรรเจิด -

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาพยุง สว่างฤกษ์ นภัสรพี ขันติไตรรัตน์ พุทธิวัฒน์ , พัฒนายุ , พิยุชน์ (เจียมประเสริฐ) ยุวัญ , มสฤณ (ชินะโชติ) นินนาท บุนนาค อัมพร ภักดีผล , Craig Obermaier ประภาพร , ยุทธพร , ประยุทธ (เกษมสิทธิ์) เจดปิยธิดา , ธาลิยาณธิดา (โกธิเย่) บรรเจิด - หนอ (แว่นแก้ว) จงรัก - เบญจางค์ (ภักดีผล) วรินทิรา โกไศยกานนท์ ณัฐรดา สุนทรานนท์ กิจจา - วรรณา (ภักดีประเสริฐ) และผู้ที่ร่วมบุญในครั้งนี้ทุกท่าน ถวาย รูปเหมือน สมเด็จโตอนุโมทนาพยุง สว่างฤกษ์ นภัสรพี ขันติไตรรัตน์ พุทธิวัฒน์ , พัฒนายุ , พิยุชน์ (เจียมประเสริฐ) ยุวัญ , มสฤณ (ชินะโชติ) นินนาท บุนนาค อัมพร ภักดีผล , Craig Obermaier ประภาพร , ยุทธพร , ประยุทธ (เกษมสิทธิ์) เจดปิยธิดา , ธาลิยาณธิดา (โกธิเย่) บรรเจิด - หนอ (แว่นแก้ว) จงรัก - เบญจางค์ (ภักดีผล) วรินทิรา โกไศยกานนท์ ณัฐรดา สุนทรานนท์กิจจา - วรรณา (ภักดีประเสริฐ)และผู้ที่ร่วมบุญในครั้งนี้ทุกท่านถวาย รูปเหมือน สมเด็จโต ตู้อภิธรรมแด่ วัดป่าสันติธรรม จ .ร้อยเอ็ดณ.วันที่ 21 เมษายน 2565กุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้1. โทรศัพท์ 098-324-2429,08999654262. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาพยุง สว่างฤกษ์ นภัสรพี ขันติไตรรัตน์ พุทธิวัฒน์ , พัฒนายุ , พิยุชน์ (เจียมประเสริฐ) ยุวัญ , มสฤณ (ชินะโชติ) นินนาท บุนนาค อัมพร ภักดีผล , Craig Obermaier ประภาพร , ยุทธพร , ประยุทธ (เกษมสิทธิ์) เจดปิยธิดา , ธาลิยาณธิดา (โกธิเย่) บรรเจิด -

อนุโมทนาพยุง สว่างฤกษ์ นภัสรพี ขันติไตรรัตน์ พุทธิวัฒน์ , พัฒนายุ , พิยุชน์ (เจียมประเสริฐ) ยุวัญ , มสฤณ (ชินะโชติ) นินนาท บุนนาค อัมพร ภักดีผล , Craig Obermaier ประภาพร , ยุทธพร , ประยุทธ (เกษมสิทธิ์) เจดปิยธิดา , ธาลิยาณธิดา (โกธิเย่) บรรเจิด -

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ