อนุโมทนาบุญ1. บริษัท บีพี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 2. ปัญชลีย์ อัครวัฒน์โฆษิต 3. วรุจ สุขเสวี 4. จุฑามาศ ชื่อลือชา 5. ณรงค์เกียรติ ชื่อลือชา 6. ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต 7. ธนิตศักดิ์ อัครวัฒน์โฆษิต 8. อำไพ ชื่อลือชา 9. คมสันต์ เสรีสงแสง 10. ฐิตวัฒน์ สุขเส

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ1. บริษัท บีพี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 2. ปัญชลีย์ อัครวัฒน์โฆษิต  3. วรุจ สุขเสวี  4. จุฑามาศ ชื่อลือชา 5. ณรงค์เกียรติ ชื่อลือชา 6. ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต 7. ธนิตศักดิ์ อัครวัฒน์โฆษิต  8. อำไพ ชื่อลือชา  9. คมสันต์ เสรีสงแสง 10. ฐิตวัฒน์ สุขเสวี  11. สุลีพร สุขเสวี 12. ธนวรรณ สุขเสวี  13. ลักเขียะ แซ่อึ้ง 14. พึงใจ สุขเสวีเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดศีรวนาราม ต ไผ่ อ เมือง จ กาฬสินธุ์1 ชุด 1,400 บาท


อนุโมทนาบุญ1. บริษัท บีพี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 2. ปัญชลีย์ อัครวัฒน์โฆษิต  3. วรุจ สุขเสวี  4. จุฑามาศ ชื่อลือชา 5. ณรงค์เกียรติ ชื่อลือชา 6. ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต 7. ธนิตศักดิ์ อัครวัฒน์โฆษิต  8. อำไพ ชื่อลือชา  9. คมสันต์ เสรีสงแสง 10. ฐิตวัฒน์ สุขเสวี  11. สุลีพร สุขเสวี 12. ธนวรรณ สุขเสวี  13. ลักเขียะ แซ่อึ้ง 14. พึงใจ สุขเสวีเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดศีรวนาราม ต ไผ่ อ เมือง จ กาฬสินธุ์1 ชุด 1,400 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ1. บริษัท บีพี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 2. ปัญชลีย์ อัครวัฒน์โฆษิต 3. วรุจ สุขเสวี 4. จุฑามาศ ชื่อลือชา 5. ณรงค์เกียรติ ชื่อลือชา 6. ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต 7. ธนิตศักดิ์ อัครวัฒน์โฆษิต 8. อำไพ ชื่อลือชา 9. คมสันต์ เสรีสงแสง 10. ฐิตวัฒน์ สุขเส

อนุโมทนาบุญ1. บริษัท บีพี อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด 2. ปัญชลีย์ อัครวัฒน์โฆษิต  3. วรุจ สุขเสวี  4. จุฑามาศ ชื่อลือชา 5. ณรงค์เกียรติ ชื่อลือชา 6. ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต 7. ธนิตศักดิ์ อัครวัฒน์โฆษิต  8. อำไพ ชื่อลือชา  9. คมสันต์ เสรีสงแสง 10. ฐิตวัฒน์ สุขเส

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ