อนุโมทนาบุญ1.นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก 2.นายสินชัย พรหมเล็ก 3.นางเฉลิม พรหมเล็ก 4.นายปิยะ ศุภศรีวัฒนะ 5.เด็กชายภัทร์นรินทร์ ศุภศรีวัฒนะ 6.เก็กหญิงพิมพ์พิชชา ศุภศรีงัฒนะเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสามัคคีธรรมาราม ต.ป่าปอ อ.บ้

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ1.นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมเล็ก 2.นายสินชัย  พรหมเล็ก 3.นางเฉลิม  พรหมเล็ก 4.นายปิยะ  ศุภศรีวัฒนะ 5.เด็กชายภัทร์นรินทร์  ศุภศรีวัฒนะ 6.เก็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศุภศรีงัฒนะเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสามัคคีธรรมาราม  ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ1.นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก 2.นายสินชัย พรหมเล็ก 3.นางเฉลิม พรหมเล็ก 4.นายปิยะ ศุภศรีวัฒนะ 5.เด็กชายภัทร์นรินทร์ ศุภศรีวัฒนะ 6.เก็กหญิงพิมพ์พิชชา ศุภศรีงัฒนะเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสามัคคีธรรมาราม ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ1.นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก 2.นายสินชัย พรหมเล็ก 3.นางเฉลิม พรหมเล็ก 4.นายปิยะ ศุภศรีวัฒนะ 5.เด็กชายภัทร์นรินทร์ ศุภศรีวัฒนะ 6.เก็กหญิงพิมพ์พิชชา ศุภศรีงัฒนะเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสามัคคีธรรมาราม ต.ป่าปอ อ.บ้

อนุโมทนาบุญ1.นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก 2.นายสินชัย พรหมเล็ก 3.นางเฉลิม พรหมเล็ก 4.นายปิยะ ศุภศรีวัฒนะ 5.เด็กชายภัทร์นรินทร์ ศุภศรีวัฒนะ 6.เก็กหญิงพิมพ์พิชชา ศุภศรีงัฒนะเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสามัคคีธรรมาราม ต.ป่าปอ อ.บ้

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ