อนุโมทนาบุญ1.น.ส.วรรณวิษา ขอสุข(100) 2.นางอำนวย บานเย็น(100) 3.นายสุเพียร บานเย็น(100) 4.ด.ญ.ปภาวรินทร์ สายไทย(100) 5.ด.ช.กิตติเดช สายไทย(100)ร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร จำ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ1.น.ส.วรรณวิษา ขอสุข(100) 2.นางอำนวย บานเย็น(100) 3.นายสุเพียร บานเย็น(100) 4.ด.ญ.ปภาวรินทร์ สายไทย(100) 5.ด.ช.กิตติเดช สายไทย(100)ร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร จำนวน 5 กอง

อนุโมทนาบุญ1.น.ส.วรรณวิษา ขอสุข(100) 2.นางอำนวย บานเย็น(100) 3.นายสุเพียร บานเย็น(100) 4.ด.ญ.ปภาวรินทร์ สายไทย(100) 5.ด.ช.กิตติเดช สายไทย(100)ร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร จำนวน 5 กอง


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ1.น.ส.วรรณวิษา ขอสุข(100) 2.นางอำนวย บานเย็น(100) 3.นายสุเพียร บานเย็น(100) 4.ด.ญ.ปภาวรินทร์ สายไทย(100) 5.ด.ช.กิตติเดช สายไทย(100)ร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร จำ

อนุโมทนาบุญ1.น.ส.วรรณวิษา ขอสุข(100) 2.นางอำนวย บานเย็น(100) 3.นายสุเพียร บานเย็น(100) 4.ด.ญ.ปภาวรินทร์ สายไทย(100) 5.ด.ช.กิตติเดช สายไทย(100)ร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร จำ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ