อนุโมทนาบุญ 1. พรทิพย์​ สุ​วิทย์​เรือง​ฤทธิ์ 2. กัลยา รักชาติ 3. รชต รัตนมณี 4.​ สุภัชสรา​ ช้างดี 5. สุภาวดี คลังนุช 6.ปิ่นธิดา สัตยวณิช 7.กนิษฐา คุปต์ถาวรฤกษ์ 8.ธิติยา รุจิเจริญชัย 9.นันทนา กลมกล่อม 10.สุขุมาล ธรรมบุตร 11.จิราภรณ์ วงศ์ชมภู 12. สุดารัตน์

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ 1. พรทิพย์​ สุ​วิทย์​เรือง​ฤทธิ์ 2. กัลยา รักชาติ 3. รชต รัตนมณี 4.​ สุภัชสรา​ ช้างดี 5. สุภาวดี คลังนุช 6.ปิ่นธิดา สัตยวณิช 7.กนิษฐา คุปต์ถาวรฤกษ์ 8.ธิติยา รุจิเจริญชัย 9.นันทนา กลมกล่อม 10.สุขุมาล ธรรมบุตร 11.จิราภรณ์ วงศ์ชมภู 12. สุดารัตน์ วรรณกิจ 13. ทิพรัตน์ พรหมบุรี 14. เมทินี แอตาล 15. ภัทรพร สาระจูฑะ 16. กัลป์ปภัส นวเลอทรัพย์ 17. กิตติยา แสงงาม 18. พิมภัทรา จงพรประเสริฐ ครอบครัว บุตรหลาน วงศาคณาญาติ มิตรสหายและผู้มีอุปการะคุณ​ทุกท่าน  เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ พร้อมตู้ประดิษฐาน

แด่วัด

.วัดป่าหัวภูชน ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

.วัดโนนแห่โพธิ์ชัย ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

.วัดป่าคลองยาง ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จำนวน 3วัด  = 4,200 บาทอนุโมทนาบุญ 1. พรทิพย์​ สุ​วิทย์​เรือง​ฤทธิ์ 2. กัลยา รักชาติ 3. รชต รัตนมณี 4.​ สุภัชสรา​ ช้างดี 5. สุภาวดี คลังนุช 6.ปิ่นธิดา สัตยวณิช 7.กนิษฐา คุปต์ถาวรฤกษ์ 8.ธิติยา รุจิเจริญชัย 9.นันทนา กลมกล่อม 10.สุขุมาล ธรรมบุตร 11.จิราภรณ์ วงศ์ชมภู 12. สุดารัตน์ วรรณกิจ 13. ทิพรัตน์ พรหมบุรี 14. เมทินี แอตาล 15. ภัทรพร สาระจูฑะ 16. กัลป์ปภัส นวเลอทรัพย์ 17. กิตติยา แสงงาม 18. พิมภัทรา จงพรประเสริฐ ครอบครัว บุตรหลาน วงศาคณาญาติ มิตรสหายและผู้มีอุปการะคุณ​ทุกท่าน


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ 1. พรทิพย์​ สุ​วิทย์​เรือง​ฤทธิ์ 2. กัลยา รักชาติ 3. รชต รัตนมณี 4.​ สุภัชสรา​ ช้างดี 5. สุภาวดี คลังนุช 6.ปิ่นธิดา สัตยวณิช 7.กนิษฐา คุปต์ถาวรฤกษ์ 8.ธิติยา รุจิเจริญชัย 9.นันทนา กลมกล่อม 10.สุขุมาล ธรรมบุตร 11.จิราภรณ์ วงศ์ชมภู 12. สุดารัตน์

อนุโมทนาบุญ 1. พรทิพย์​ สุ​วิทย์​เรือง​ฤทธิ์ 2. กัลยา รักชาติ 3. รชต รัตนมณี 4.​ สุภัชสรา​ ช้างดี 5. สุภาวดี คลังนุช 6.ปิ่นธิดา สัตยวณิช 7.กนิษฐา คุปต์ถาวรฤกษ์ 8.ธิติยา รุจิเจริญชัย 9.นันทนา กลมกล่อม 10.สุขุมาล ธรรมบุตร 11.จิราภรณ์ วงศ์ชมภู 12. สุดารัตน์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ