อนุโมทนาบุญ เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ .วัดเชียงโคม ตชียงกลาง อ เชียงกลาง จ น่าน เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ .วัดเชียงโคม ตชียงกลาง อ เชียงกลาง จ น่าน  เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ .วัดเชียงโคม ตชียงกลาง อ เชียงกลาง จ น่าน เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล

อนุโมทนาบุญ เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ .วัดเชียงโคม ตชียงกลาง อ เชียงกลาง จ น่าน  เจ้เจ๊ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ