อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ อุทิศบุญให้ พ.ต.ท.ศตพล วรศาสตร์ แด่วัดสว่างโนนงาม ต.บ้านหัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ อุทิศบุญให้ พ.ต.ท.ศตพล วรศาสตร์   แด่วัดสว่างโนนงาม ต.บ้านหัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ อุทิศบุญให้ พ.ต.ท.ศตพล วรศาสตร์   แด่วัดสว่างโนนงาม ต.บ้านหัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ อุทิศบุญให้ พ.ต.ท.ศตพล วรศาสตร์ แด่วัดสว่างโนนงาม ต.บ้านหัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ อุทิศบุญให้ พ.ต.ท.ศตพล วรศาสตร์   แด่วัดสว่างโนนงาม ต.บ้านหัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  1 ชุด 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ