อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพคุณ จำเริญ เชียรวิชัย คุณ วลัยพร เชียรวิชัย พท. กิตติ เชียรวิชัย คุณ กฤตพร เชียรวิชัย คุณ อัญชิษฐา เชียรวิชัย ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานวัดราษฏ์นิยมธรรม พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. จำนวน 5 กอง

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพคุณ จำเริญ เชียรวิชัย คุณ วลัยพร เชียรวิชัย พท. กิตติ เชียรวิชัย คุณ กฤตพร เชียรวิชัย คุณ อัญชิษฐา เชียรวิชัย ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานวัดราษฏ์นิยมธรรม พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. จำนวน 5 กอง


อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพ ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานวัดราษฏ์นิยมธรรม พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. จำนวน 5 กอง

รายนามเจ้าภาพ

คุณ จำเริญ เชียรวิชัย 100 บาท คุณ วลัยพร เชียรวิชัย 100 บาท พท. กิตติ เชียรวิชัย 100 บาท คุณ กฤตพร เชียรวิชัย 100 บาท คุณ อัญชิษฐา เชียรวิชัย 100 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพคุณ จำเริญ เชียรวิชัย คุณ วลัยพร เชียรวิชัย พท. กิตติ เชียรวิชัย คุณ กฤตพร เชียรวิชัย คุณ อัญชิษฐา เชียรวิชัย ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานวัดราษฏ์นิยมธรรม พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. จำนวน 5 กอง

อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพคุณ จำเริญ เชียรวิชัย คุณ วลัยพร เชียรวิชัย พท. กิตติ เชียรวิชัย คุณ กฤตพร เชียรวิชัย คุณ อัญชิษฐา เชียรวิชัย ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ประดิษฐานวัดราษฏ์นิยมธรรม พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. จำนวน 5 กอง

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ