อนุโมทนาบุญ เจ้ปุ้ย(คุณสมศรี) - เจ้เจ็ง (คุณบุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะวิหารพระแก้ว ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เป็นเงิน 3,000 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ เจ้ปุ้ย(คุณสมศรี) - เจ้เจ็ง (คุณบุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะวิหารพระแก้ว   ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เป็นเงิน 3,000 บาท

อนุโมทนาบุญ เจ้ปุ้ย(คุณสมศรี) - เจ้เจ็ง (คุณบุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะวิหารพระแก้ว

  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เป็นเงิน 3,000 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ เจ้ปุ้ย(คุณสมศรี) - เจ้เจ็ง (คุณบุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะวิหารพระแก้ว ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เป็นเงิน 3,000 บาท

อนุโมทนาบุญ เจ้ปุ้ย(คุณสมศรี) - เจ้เจ็ง (คุณบุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะวิหารพระแก้ว   ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา เป็นเงิน 3,000 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ