อนุโมทนาบุญ อดิศักดิ์​-สมคิด​ พาราทิพย์เจริญชัย วิสูตร​ พาราทิพย์เจริญชัย รพีพรรณ​ สุรัติพรสิน วรินฐิตา​ พาราทิพย์เจริญชัย วรินทร์ทิพย์​ พาราทิพย์เจริญชัย แด่...วัด ปางอ้า ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ 1ชุด 1

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ อดิศักดิ์​-สมคิด​ พาราทิพย์เจริญชัย วิสูตร​ พาราทิพย์เจริญชัย รพีพรรณ​ สุรัติพรสิน วรินฐิตา​ พาราทิพย์เจริญชัย วรินทร์ทิพย์​ พาราทิพย์เจริญชัย แด่...วัด ปางอ้า ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ 1ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ อดิศักดิ์​-สมคิด​ พาราทิพย์เจริญชัย  วิสูตร​ พาราทิพย์เจริญชัย  รพีพรรณ​  สุรัติพรสิน  วรินฐิตา​ พาราทิพย์เจริญชัย  วรินทร์ทิพย์​ พาราทิพย์เจริญชัย  แด่...วัด ปางอ้า ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ  1ชุด 1,400 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ อดิศักดิ์​-สมคิด​ พาราทิพย์เจริญชัย วิสูตร​ พาราทิพย์เจริญชัย รพีพรรณ​ สุรัติพรสิน วรินฐิตา​ พาราทิพย์เจริญชัย วรินทร์ทิพย์​ พาราทิพย์เจริญชัย แด่...วัด ปางอ้า ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ 1ชุด 1

อนุโมทนาบุญ อดิศักดิ์​-สมคิด​ พาราทิพย์เจริญชัย วิสูตร​ พาราทิพย์เจริญชัย รพีพรรณ​ สุรัติพรสิน วรินฐิตา​ พาราทิพย์เจริญชัย วรินทร์ทิพย์​ พาราทิพย์เจริญชัย แด่...วัด ปางอ้า ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ 1ชุด 1

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ