อนุโมทนาบุญ ศิวะกร จูงพล และครอบครัว พริมา พันธ์ุเจริญ และครอบครัว พงศกรณ์ สิริโรจน์วณิช และครอบครัว บจก แอท ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ ปานหทัย คุวจันทรานันท์ และ ไพฑูรย์ ตราชื่นต้อง นายสาร-นางละไม พันธุ์จงหาญ และครอบครัว ชัยวัฒน์ สุขุมานุกูล และครอบครัว

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ ศิวะกร จูงพล และครอบครัว พริมา พันธ์ุเจริญ และครอบครัว พงศกรณ์ สิริโรจน์วณิช และครอบครัว บจก แอท ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ ปานหทัย คุวจันทรานันท์ และ ไพฑูรย์ ตราชื่นต้อง นายสาร-นางละไม พันธุ์จงหาญ และครอบครัว ชัยวัฒน์ สุขุมานุกูล และครอบครัว ปรัศนีญา​ ธารนิทัศน์​ และบุตร-ธิดา ปิติพงษ์ อ่องศรี -ประภาพร ธารนิทัศน์ และครอบครัว นายกิตติโชติ-นางอำนวย แก้วกิตติกาญจนา และครอบครัว ประมุข อำพันขาว สุพรรษพงษ์ กุลชนะรมย์ ถวายพระแก้วมรกต 40 นิ้ว แด่ วัดป่ายาง ตเกษตรวิสัย อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด


อนุโมทนาบุญ ศิวะกร จูงพล และครอบครัว พริมา พันธ์ุเจริญ และครอบครัว พงศกรณ์ สิริโรจน์วณิช และครอบครัว บจก แอท ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ ปานหทัย คุวจันทรานันท์ และ ไพฑูรย์ ตราชื่นต้อง นายสาร-นางละไม พันธุ์จงหาญ และครอบครัว ชัยวัฒน์ สุขุมานุกูล และครอบครัว ปรัศนีญา​ ธารนิทัศน์​ และบุตร-ธิดา ปิติพงษ์ อ่องศรี -ประภาพร ธารนิทัศน์ และครอบครัว นายกิตติโชติ-นางอำนวย แก้วกิตติกาญจนา และครอบครัว ประมุข อำพันขาว สุพรรษพงษ์ กุลชนะรมย์ ถวายพระแก้วมรกต 40 นิ้ว แด่ วัดป่ายาง ตเกษตรวิสัย อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญ ศิวะกร จูงพล และครอบครัว

พริมา พันธ์ุเจริญ และครอบครัว

พงศกรณ์ สิริโรจน์วณิช และครอบครัว

บจก แอท ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้

ปานหทัย คุวจันทรานันท์ และ ไพฑูรย์ ตราชื่นต้อง

นายสาร-นางละไม พันธุ์จงหาญ และครอบครัว

ชัยวัฒน์ สุขุมานุกูล และครอบครัว

ปรัศนีญา​ ธารนิทัศน์​ และบุตร-ธิดา

ปิติพงษ์ อ่องศรี -ประภาพร ธารนิทัศน์ และครอบครัว

นายกิตติโชติ-นางอำนวย แก้วกิตติกาญจนา และครอบครัว

ประมุข อำพันขาว

สุพรรษพงษ์ กุลชนะรมย์

ถวายพระแก้วมรกต 40 นิ้ว

แด่ วัดป่ายาง ตเกษตรวิสัย อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด

กุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426

2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ ศิวะกร จูงพล และครอบครัว พริมา พันธ์ุเจริญ และครอบครัว พงศกรณ์ สิริโรจน์วณิช และครอบครัว บจก แอท ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ ปานหทัย คุวจันทรานันท์ และ ไพฑูรย์ ตราชื่นต้อง นายสาร-นางละไม พันธุ์จงหาญ และครอบครัว ชัยวัฒน์ สุขุมานุกูล และครอบครัว

อนุโมทนาบุญ ศิวะกร จูงพล และครอบครัว พริมา พันธ์ุเจริญ และครอบครัว พงศกรณ์ สิริโรจน์วณิช และครอบครัว บจก แอท ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ ปานหทัย คุวจันทรานันท์ และ ไพฑูรย์ ตราชื่นต้อง นายสาร-นางละไม พันธุ์จงหาญ และครอบครัว ชัยวัฒน์ สุขุมานุกูล และครอบครัว

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ