อนุโมทนาบุญ ร่วมสร้างองค์พระประธาน อุทิศแด่ นายเมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์ ถวาย พระพุทธ ชินราช 40 นิ้ว ปิดทอง และถวายปัจจัยค่าเดินทาง แด่. วัดโพนเงิน ต เมืองบัว อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญร่วมสร้างองค์พระประธานอุทิศแด่ นายเมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์ถวาย พระพุทธ ชินราช 40 นิ้ว ปิดทองและถวายปัจจัยค่าเดินทางแด่.วัดโพนเงิน ต เมืองบัว อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด ณ.วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63 กุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,08999654262. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)อนุโมทนาบุญ ร่วมสร้างองค์พระประธาน อุทิศแด่ นายเมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์ ถวาย พระพุทธ ชินราช 40 นิ้ว ปิดทอง และถวายปัจจัยค่าเดินทาง แด่. วัดโพนเงิน ต เมืองบัว อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด
อนุโมทนาบุญ ร่วมสร้างองค์พระประธาน อุทิศแด่ นายเมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์ ถวาย พระพุทธ ชินราช 40 นิ้ว ปิดทอง และถวายปัจจัยค่าเดินทาง แด่. วัดโพนเงิน ต เมืองบัว อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด
อนุโมทนาบุญ ร่วมสร้างองค์พระประธาน อุทิศแด่ นายเมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์ ถวาย พระพุทธ ชินราช 40 นิ้ว ปิดทอง และถวายปัจจัยค่าเดินทาง แด่. วัดโพนเงิน ต เมืองบัว อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด
อนุโมทนาบุญ ร่วมสร้างองค์พระประธาน อุทิศแด่ นายเมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์ ถวาย พระพุทธ ชินราช 40 นิ้ว ปิดทอง และถวายปัจจัยค่าเดินทาง แด่. วัดโพนเงิน ต เมืองบัว อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ ร่วมสร้างองค์พระประธาน อุทิศแด่ นายเมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์ ถวาย พระพุทธ ชินราช 40 นิ้ว ปิดทอง และถวายปัจจัยค่าเดินทาง แด่. วัดโพนเงิน ต เมืองบัว อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญ ร่วมสร้างองค์พระประธาน อุทิศแด่ นายเมธาวัฒน์ คุณาพิพัฒน์ ถวาย พระพุทธ ชินราช 40 นิ้ว ปิดทอง และถวายปัจจัยค่าเดินทาง แด่. วัดโพนเงิน ต เมืองบัว อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ