อนุโมทนาบุญ พันตรี รัตนะ นิ่มนวล อุทิศให้ นาย ยุทธนา นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดโนนไผ่ลุ่มต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 1 ชุด 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

 อนุโมทนาบุญ พันตรี รัตนะ  นิ่มนวล  อุทิศให้ นาย ยุทธนา   นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดโนนไผ่ลุ่มต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด  1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ พันตรี รัตนะ  นิ่มนวล  อุทิศให้ นาย ยุทธนา   นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดโนนไผ่ลุ่มต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด  1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ พันตรี รัตนะ นิ่มนวล อุทิศให้ นาย ยุทธนา นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดโนนไผ่ลุ่มต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ พันตรี รัตนะ  นิ่มนวล  อุทิศให้ นาย ยุทธนา   นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดโนนไผ่ลุ่มต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด  1 ชุด 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ