อนุโมทนาบุญ ประยงค์ เข็มนาค เมทินี เข็มนาค ละมัย เข็มนาค ประวิท เข็มนาค นันทินี เข็มนาค ปัทมา เข็มนาค ประเวศ เข็มนาค และครอบครัว มงคล หลิมพิชัย น.ส.อภิชญา วันทอง ด.ช.อรรญวุฒิ โห้สุวรรณ มัทนา จันทรโคโรม สอาด จันทรโคโรม อาลิสา สีปะสง และครอบครัว คำปะเสีด

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญประยงค์ เข็มนาคเมทินี เข็มนาคละมัย เข็มนาคประวิท เข็มนาคนันทินี เข็มนาคปัทมา เข็มนาคประเวศ เข็มนาค และครอบครัวมงคล หลิมพิชัยน.ส.อภิชญา วันทอง ด.ช.อรรญวุฒิ โห้สุวรรณมัทนา จันทรโคโรมสอาด จันทรโคโรมอาลิสา สีปะสง และครอบครัวคำปะเสีด สุริยะปาลิกา ทรงเจริญ

ถวายพระแก้วมรกต ฤดูร้อน

แด่วัด วัดป่าธรรมรังษี ต หนองกุ้งธนสาร อ ภูเวียง ขอนแก่น

ณ.วันที่ 21 พฤศจิกายน 62

กุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลคุณและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,089-996-5426อนุโมทนาบุญ ประยงค์ เข็มนาค เมทินี เข็มนาค ละมัย เข็มนาค ประวิท เข็มนาค นันทินี เข็มนาค ปัทมา เข็มนาค ประเวศ เข็มนาค และครอบครัว มงคล หลิมพิชัย น.ส.อภิชญา วันทอง  ด.ช.อรรญวุฒิ  โห้สุวรรณ มัทนา จันทรโคโรม สอาด จันทรโคโรม อาลิสา สีปะสง และครอบครัว คำปะเสีด สุริยะ ปาลิกา ทรงเจริญ ถวายพระแก้วมรกต ฤดูร้อน   แด่วัด วัดป่าธรรมรังษี ต หนองกุ้งธนสาร อ ภูเวียง ขอนแก่น   ณ.วันที่ 21 พฤศจิกายน  62

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ ประยงค์ เข็มนาค เมทินี เข็มนาค ละมัย เข็มนาค ประวิท เข็มนาค นันทินี เข็มนาค ปัทมา เข็มนาค ประเวศ เข็มนาค และครอบครัว มงคล หลิมพิชัย น.ส.อภิชญา วันทอง ด.ช.อรรญวุฒิ โห้สุวรรณ มัทนา จันทรโคโรม สอาด จันทรโคโรม อาลิสา สีปะสง และครอบครัว คำปะเสีด

อนุโมทนาบุญ ประยงค์ เข็มนาค เมทินี เข็มนาค ละมัย เข็มนาค ประวิท เข็มนาค นันทินี เข็มนาค ปัทมา เข็มนาค ประเวศ เข็มนาค และครอบครัว มงคล หลิมพิชัย น.ส.อภิชญา วันทอง  ด.ช.อรรญวุฒิ  โห้สุวรรณ มัทนา จันทรโคโรม สอาด จันทรโคโรม อาลิสา สีปะสง และครอบครัว คำปะเสีด

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ