อนุโมทนาบุญ บริษัทส.สุริยะโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเอราวัณ ดีไซน์คลีนรูม จำกัด นายชนาพฤฒิ ส.สุริยะโชติ นางนภัทร ส.สุริยะโชติ ด.ญ.ลภัชดา ส.สุริยะโชติ เจ้าภาพโครงหลังคา เมทัลชีล รางน้ำฝน แทงค์น้ำ 5,000 ลิตรโบสถ์ สมเด็จ องค์ปฐม

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ บริษัทส.สุริยะโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเอราวัณ ดีไซน์คลีนรูม จำกัด นายชนาพฤฒิ ส.สุริยะโชติ นางนภัทร ส.สุริยะโชติ ด.ญ.ลภัชดา ส.สุริยะโชติ เจ้าภาพโครงหลังคา เมทัลชีล  รางน้ำฝน  แทงค์น้ำ 5,000 ลิตรโบสถ์ สมเด็จ องค์ปฐม 

อนุโมทนาบุญ บริษัทส.สุริยะโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเอราวัณ ดีไซน์คลีนรูม จำกัด นายชนาพฤฒิ ส.สุริยะโชติ นางนภัทร ส.สุริยะโชติ ด.ญ.ลภัชดา ส.สุริยะโชติ เจ้าภาพโครงหลังคา เมทัลชีล  รางน้ำฝน  แทงค์น้ำ 5,000 ลิตรโบสถ์ สมเด็จ องค์ปฐม


อนุโมทนาบุญ บริษัทส.สุริยะโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเอราวัณ ดีไซน์คลีนรูม จำกัด นายชนาพฤฒิ ส.สุริยะโชติ นางนภัทร ส.สุริยะโชติ ด.ญ.ลภัชดา ส.สุริยะโชติ เจ้าภาพโครงหลังคา เมทัลชีล  รางน้ำฝน  แทงค์น้ำ 5,000 ลิตรโบสถ์ สมเด็จ องค์ปฐม


อนุโมทนาบุญ บริษัทส.สุริยะโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเอราวัณ ดีไซน์คลีนรูม จำกัด นายชนาพฤฒิ ส.สุริยะโชติ นางนภัทร ส.สุริยะโชติ ด.ญ.ลภัชดา ส.สุริยะโชติ เจ้าภาพโครงหลังคา เมทัลชีล  รางน้ำฝน  แทงค์น้ำ 5,000 ลิตรโบสถ์ สมเด็จ องค์ปฐม


อนุโมทนาบุญ บริษัทส.สุริยะโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเอราวัณ ดีไซน์คลีนรูม จำกัด นายชนาพฤฒิ ส.สุริยะโชติ นางนภัทร ส.สุริยะโชติ ด.ญ.ลภัชดา ส.สุริยะโชติ เจ้าภาพโครงหลังคา เมทัลชีล  รางน้ำฝน  แทงค์น้ำ 5,000 ลิตรโบสถ์ สมเด็จ องค์ปฐม


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ บริษัทส.สุริยะโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเอราวัณ ดีไซน์คลีนรูม จำกัด นายชนาพฤฒิ ส.สุริยะโชติ นางนภัทร ส.สุริยะโชติ ด.ญ.ลภัชดา ส.สุริยะโชติ เจ้าภาพโครงหลังคา เมทัลชีล รางน้ำฝน แทงค์น้ำ 5,000 ลิตรโบสถ์ สมเด็จ องค์ปฐม

อนุโมทนาบุญ บริษัทส.สุริยะโชติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเอราวัณ ดีไซน์คลีนรูม จำกัด นายชนาพฤฒิ ส.สุริยะโชติ นางนภัทร ส.สุริยะโชติ ด.ญ.ลภัชดา ส.สุริยะโชติ เจ้าภาพโครงหลังคา เมทัลชีล  รางน้ำฝน  แทงค์น้ำ 5,000 ลิตรโบสถ์ สมเด็จ องค์ปฐม

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ