อนุโมทนาบุญ นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล เจ้าภาพร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ) จำนวน 5 กอง ยังขาดเจ้าภาพอีก 322 กอง

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ

นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล

นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล

นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล

นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล

นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล

เจ้าภาพร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ)
จำนวน 5 กอง
ยังขาดเจ้าภาพอีก 322 กองบุญ
ปัจจุบันมีเจ้าภาพ 28 กองบุญ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล เจ้าภาพร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ) จำนวน 5 กอง ยังขาดเจ้าภาพอีก 322 กอง

อนุโมทนาบุญ  นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล  นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล  นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล  นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล  นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล  เจ้าภาพร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ) จำนวน 5 กอง ยังขาดเจ้าภาพอีก 322 กอง

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ