อนุโมทนาบุญ นาย ชาญชัย นางรัชนีย์ นส. ทัสพร นาย ธนาธิป นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล เจ้าภาพ ตัดแว่นสายตาถวาย พระภิกษุที่พำนัก ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม จำนวน 5,000 บาทถ้วน

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ นาย ชาญชัย นางรัชนีย์ นส. ทัสพร นาย ธนาธิป นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล เจ้าภาพ ตัดแว่นสายตาถวาย พระภิกษุที่พำนัก ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม จำนวน 5,000 บาทถ้วน

อนุโมทนาบุญ นาย ชาญชัย นางรัชนีย์ นส. ทัสพร นาย ธนาธิป นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล เจ้าภาพ ตัดแว่นสายตาถวาย พระภิกษุที่พำนัก ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม จำนวน 5,000 บาทถ้วน


อนุโมทนาบุญ นาย ชาญชัย นางรัชนีย์ นส. ทัสพร นาย ธนาธิป นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล เจ้าภาพ ตัดแว่นสายตาถวาย พระภิกษุที่พำนัก ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม จำนวน 5,000 บาทถ้วน


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นาย ชาญชัย นางรัชนีย์ นส. ทัสพร นาย ธนาธิป นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล เจ้าภาพ ตัดแว่นสายตาถวาย พระภิกษุที่พำนัก ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม จำนวน 5,000 บาทถ้วน

อนุโมทนาบุญ นาย ชาญชัย นางรัชนีย์ นส. ทัสพร นาย ธนาธิป นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล เจ้าภาพ ตัดแว่นสายตาถวาย พระภิกษุที่พำนัก ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม จำนวน 5,000 บาทถ้วน

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ