อนุโมทนาบุญ นายแสวง นางตล่อม ฉิมพาลี นายสมศักดิ์ ฉิมพาลี นางกองเหรียญ สังข์คำ พล.ร.ท.กมล อุณหกะ และครอบครัว นางอังคณา อุณหกะ และครอบครัว น.ท.เตชธร ฉิมพาลี และครอบครัว น.ส.ภควดี จันทร์อยู่ และครอบครั . เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดหั

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่อนุโมทนาบุญ นายแสวง นางตล่อม ฉิมพาลี นายสมศักดิ์ ฉิมพาลี นางกองเหรียญ สังข์คำ พล.ร.ท.กมล อุณหกะ และครอบครัว นางอังคณา อุณหกะ และครอบครัว น.ท.เตชธร ฉิมพาลี และครอบครัว น.ส.ภควดี จันทร์อยู่ และครอบครั . เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดหันสว่าง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ นายแสวง นางตล่อม ฉิมพาลี นายสมศักดิ์ ฉิมพาลี นางกองเหรียญ สังข์คำ พล.ร.ท.กมล อุณหกะ และครอบครัว นางอังคณา อุณหกะ และครอบครัว น.ท.เตชธร ฉิมพาลี และครอบครัว น.ส.ภควดี จันทร์อยู่ และครอบครั . เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดหันสว่าง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นายแสวง นางตล่อม ฉิมพาลี นายสมศักดิ์ ฉิมพาลี นางกองเหรียญ สังข์คำ พล.ร.ท.กมล อุณหกะ และครอบครัว นางอังคณา อุณหกะ และครอบครัว น.ท.เตชธร ฉิมพาลี และครอบครัว น.ส.ภควดี จันทร์อยู่ และครอบครั . เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดหั

อนุโมทนาบุญ นายแสวง นางตล่อม ฉิมพาลี นายสมศักดิ์ ฉิมพาลี นางกองเหรียญ สังข์คำ พล.ร.ท.กมล อุณหกะ และครอบครัว นางอังคณา อุณหกะ และครอบครัว น.ท.เตชธร ฉิมพาลี และครอบครัว น.ส.ภควดี จันทร์อยู่ และครอบครั . เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดหั

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ