อนุโมทนาบุญ นายรณชัย ครุฑสุวรรณ เจ้าภาพ ร่วมถวายน้ำดื่มงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 63 จำนวน 200 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ นายรณชัย  ครุฑสุวรรณ    เจ้าภาพ ร่วมถวายน้ำดื่มงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ  พระประธาน ในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  63   จำนวน  200 บาท 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นายรณชัย ครุฑสุวรรณ เจ้าภาพ ร่วมถวายน้ำดื่มงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 63 จำนวน 200 บาท

อนุโมทนาบุญ นายรณชัย  ครุฑสุวรรณ    เจ้าภาพ ร่วมถวายน้ำดื่มงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ  พระประธาน ในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  63   จำนวน  200 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ