อนุโมทนาบุญ นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง Michael waring Amalie waring Mathias waring นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ เจ้าภาพร่วมสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย 500 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง Michael waring  Amalie waring  Mathias waring  นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ เจ้าภาพร่วมสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย  500 บาท

อนุโมทนาบุญ นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง Michael waring  Amalie waring  Mathias waring  นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ เจ้าภาพร่วมสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย  500 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง Michael waring Amalie waring Mathias waring นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ เจ้าภาพร่วมสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย 500 บาท

อนุโมทนาบุญ นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง Michael waring  Amalie waring  Mathias waring  นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ เจ้าภาพร่วมสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย  500 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ