อนุโมทนาบุญ นางอารีย์ลักษณ์ ศรีพันธ์ แวริ่ง Michael Waring Amalie Waring Mathias Waring นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ นายก้องเกียรติ ศรีพันธ์ นายเกรียงศักดิ์ ศรีพันธ์ น.ส.รุ่งทวี ศรีพันธ์ นายอานนท์ ศรีพันธ์ น.ส.จิราพร ศรีพันธ์ เจ้าภาพถวาย พร

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ  นางอารีย์ลักษณ์ ศรีพันธ์ แวริ่ง Michael Waring  Amalie Waring  Mathias Waring  นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ นายก้องเกียรติ ศรีพันธ์ นายเกรียงศักดิ์ ศรีพันธ์ น.ส.รุ่งทวี ศรีพันธ์ นายอานนท์ ศรีพันธ์ น.ส.จิราพร ศรีพันธ์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดนารานิวาส  ต.บ้านหัน อโนนศิลา จ.ขอนแก่น  1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ  นางอารียลักษณ์ ศรีพันธ์ แวริ่ง Michael Waring  Amalie Waring  Mathias Waring  นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ นายก้องเกียรติ ศรีพันธ์ นายเกรียงศักดิ์ ศรีพันธ์ น.ส.รุ่งทวี ศรีพันธ์ นายอานนท์ ศรีพันธ์ น.ส.จิราพร ศรีพันธ์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดอรัญวาส ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นางอารีย์ลักษณ์ ศรีพันธ์ แวริ่ง Michael Waring Amalie Waring Mathias Waring นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ นายก้องเกียรติ ศรีพันธ์ นายเกรียงศักดิ์ ศรีพันธ์ น.ส.รุ่งทวี ศรีพันธ์ นายอานนท์ ศรีพันธ์ น.ส.จิราพร ศรีพันธ์ เจ้าภาพถวาย พร

อนุโมทนาบุญ  นางอารีย์ลักษณ์ ศรีพันธ์ แวริ่ง Michael Waring  Amalie Waring  Mathias Waring  นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ นายก้องเกียรติ ศรีพันธ์ นายเกรียงศักดิ์ ศรีพันธ์ น.ส.รุ่งทวี ศรีพันธ์ นายอานนท์ ศรีพันธ์ น.ส.จิราพร ศรีพันธ์ เจ้าภาพถวาย พร

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ