อนุโมทนาบุญ นางสาวภัทรา สุมนานุสรณ์ เด็กหญิงปุณิกา ไชยบัวแก้ว เด็กชายเตชิต ไชยบัวแก้ว เจ้าภาพร่วมพระแก้วมรกต ฤดูฝน หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 13 กอง

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ นางสาวภัทรา สุมนานุสรณ์  เด็กหญิงปุณิกา ไชยบัวแก้ว เด็กชายเตชิต ไชยบัวแก้ว เจ้าภาพร่วมพระแก้วมรกต ฤดูฝน หน้าตัก 29 นิ้ว  เพื่อประดิษฐาน ณ วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 13 กอง

อนุโมทนาบุญ นางสาวภัทรา สุมนานุสรณ์  เด็กหญิงปุณิกา ไชยบัวแก้ว เด็กชายเตชิต ไชยบัวแก้ว เจ้าภาพร่วมพระแก้วมรกต ฤดูฝน หน้าตัก 29 นิ้ว  เพื่อประดิษฐาน ณ วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 13 กอง


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นางสาวภัทรา สุมนานุสรณ์ เด็กหญิงปุณิกา ไชยบัวแก้ว เด็กชายเตชิต ไชยบัวแก้ว เจ้าภาพร่วมพระแก้วมรกต ฤดูฝน หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 13 กอง

อนุโมทนาบุญ นางสาวภัทรา สุมนานุสรณ์  เด็กหญิงปุณิกา ไชยบัวแก้ว เด็กชายเตชิต ไชยบัวแก้ว เจ้าภาพร่วมพระแก้วมรกต ฤดูฝน หน้าตัก 29 นิ้ว  เพื่อประดิษฐาน ณ วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 13 กอง

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ