อนุโมทนาบุญ นางศุภร แซ่เตีย สุธา,นภาพร,สลิลทิพย์ ครอบครัว สุคันธารักษ์ กฤตัชญ์ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ กฤชวรรณ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ เชาว์หิรัญ ฐานธัญภัคสุขนิธิ สร้างถวายอุทิศบุญกุศลให้แก่ พ่อบุญชู สุคันธารักษ์ พ่อวีระชัย ฉ่ำชื่นใจ แม่เล็ก เจียเจริญ นายสมชาย

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ นางศุภร แซ่เตีย สุธา,นภาพร,สลิลทิพย์ ครอบครัว สุคันธารักษ์ กฤตัชญ์ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ กฤชวรรณ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ เชาว์หิรัญ ฐานธัญภัคสุขนิธิ สร้างถวายอุทิศบุญกุศลให้แก่ พ่อบุญชู สุคันธารักษ์ พ่อวีระชัย ฉ่ำชื่นใจ แม่เล็ก เจียเจริญ นายสมชาย อภิวัฒน์ไพฑูรย์ นายวีระพล ฉ่ำชื่นใจ ทั้งญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้าภาพถวาย พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก30 นิ้ว แด่ วัดคลองดู่ต.คลองกระจังอ.ศรีเทพจ.เพชรบรูณ์
อนุโมทนาบุญ นางศุภร แซ่เตีย สุธา,นภาพร,สลิลทิพย์ ครอบครัว สุคันธารักษ์ กฤตัชญ์ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ กฤชวรรณ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ เชาว์หิรัญ ฐานธัญภัคสุขนิธิ สร้างถวายอุทิศบุญกุศลให้แก่ พ่อบุญชู สุคันธารักษ์ พ่อวีระชัย ฉ่ำชื่นใจ แม่เล็ก เจียเจริญ นายสมชาย อภิวัฒน์ไพฑูรย์ นายวีระพล ฉ่ำชื่นใจ ทั้งญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้าภาพถวาย พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก30 นิ้ว แด่ วัดคลองดู่ต.คลองกระจังอ.ศรีเทพจ.เพชรบรูณ์อนุโมทนาบุญ นางศุภร แซ่เตีย
สุธา,นภาพร,สลิลทิพย์
ครอบครัว สุคันธารักษ์
กฤตัชญ์ อภิวัฒน์ไพฑูรย์
กฤชวรรณ อภิวัฒน์ไพฑูรย์
เชาว์หิรัญ ฐานธัญภัคสุขนิธิ
สร้างถวายอุทิศบุญกุศลให้แก่
พ่อบุญชู สุคันธารักษ์
พ่อวีระชัย ฉ่ำชื่นใจ
แม่เล็ก เจียเจริญ
นายสมชาย อภิวัฒน์ไพฑูรย์
นายวีระพล ฉ่ำชื่นใจ
ทั้งญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้าภาพถวาย พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก30 นิ้ว
แด่ วัดคลองดู่ต.คลองกระจังอ.ศรีเทพจ.เพชรบรูณ์ณ.วันที่ 12 มกราคม 63 กุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,08999654262. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นางศุภร แซ่เตีย สุธา,นภาพร,สลิลทิพย์ ครอบครัว สุคันธารักษ์ กฤตัชญ์ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ กฤชวรรณ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ เชาว์หิรัญ ฐานธัญภัคสุขนิธิ สร้างถวายอุทิศบุญกุศลให้แก่ พ่อบุญชู สุคันธารักษ์ พ่อวีระชัย ฉ่ำชื่นใจ แม่เล็ก เจียเจริญ นายสมชาย

อนุโมทนาบุญ นางศุภร แซ่เตีย สุธา,นภาพร,สลิลทิพย์ ครอบครัว สุคันธารักษ์ กฤตัชญ์ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ กฤชวรรณ อภิวัฒน์ไพฑูรย์ เชาว์หิรัญ ฐานธัญภัคสุขนิธิ สร้างถวายอุทิศบุญกุศลให้แก่ พ่อบุญชู สุคันธารักษ์ พ่อวีระชัย ฉ่ำชื่นใจ แม่เล็ก เจียเจริญ นายสมชาย

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ