อนุโมทนาบุญ นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒน์ - ดช นิพิชฌน์ - ดช สุวพิชญ์ ทวีนุช นางเสาวนีย์ - นายสุทัศน์ - นายสมิต ธีระวัฒน์ นางมณีนุช - นายธรรมรัตน์ - ดญ บุณณดา บุญเสนอ นายธราพงษ์ ทวีนุช เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดหันสว่าง ต.ขัวเรียง อ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒน์ - ดช นิพิชฌน์ - ดช สุวพิชญ์ ทวีนุช   นางเสาวนีย์ - นายสุทัศน์ - นายสมิต ธีระวัฒน์   นางมณีนุช - นายธรรมรัตน์ - ดญ บุณณดา บุญเสนอ  นายธราพงษ์ ทวีนุช  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดหันสว่าง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒน์ - ดช นิพิชฌน์ - ดช สุวพิชญ์ ทวีนุช   นางเสาวนีย์ - นายสุทัศน์ - นายสมิต ธีระวัฒน์   นางมณีนุช - นายธรรมรัตน์ - ดญ บุณณดา บุญเสนอ  นายธราพงษ์ ทวีนุช  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดหันสว่าง ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒน์ - ดช นิพิชฌน์ - ดช สุวพิชญ์ ทวีนุช นางเสาวนีย์ - นายสุทัศน์ - นายสมิต ธีระวัฒน์ นางมณีนุช - นายธรรมรัตน์ - ดญ บุณณดา บุญเสนอ นายธราพงษ์ ทวีนุช เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดหันสว่าง ต.ขัวเรียง อ

อนุโมทนาบุญ นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒน์ - ดช นิพิชฌน์ - ดช สุวพิชญ์ ทวีนุช   นางเสาวนีย์ - นายสุทัศน์ - นายสมิต ธีระวัฒน์   นางมณีนุช - นายธรรมรัตน์ - ดญ บุณณดา บุญเสนอ  นายธราพงษ์ ทวีนุช  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดหันสว่าง ต.ขัวเรียง อ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ