อนุโมทนาบุญ นางจรรยา โรจนพงศ์พันธุ์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัด​ศรี​สุมังค์​ ต.คำไฮ อ.พนมไพร​ จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ นางจรรยา โรจนพงศ์พันธุ์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัด​ศรี​สุมังค์​ ต.คำไฮ อ.พนมไพร​ จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ นางจรรยา โรจนพงศ์พันธุ์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัด​ศรี​สุมังค์​ ต.คำไฮ อ.พนมไพร​ จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ นางจรรยา โรจนพงศ์พันธุ์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัด​ศรี​สุมังค์​ ต.คำไฮ อ.พนมไพร​ จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ นางจรรยา โรจนพงศ์พันธุ์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัด​ศรี​สุมังค์​ ต.คำไฮ อ.พนมไพร​ จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ