อนุโมทนาบุญ คุณ โกศล-คุณ พรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว เจ้าภาพร่วมบุญถวายอาหาร แด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหัต์ธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก และอื่นๆ อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 62 จำนวน 100 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ คุณ โกศล-คุณ พรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว เจ้าภาพร่วมบุญถวายอาหาร แด่ พระภิกษุสงฆ์  สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหัต์ธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก และอื่นๆ อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 62 จำนวน 100 บาท


อนุโมทนาบุญ  คุณ โกศล-คุณ พรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว เจ้าภาพร่วมบุญถวายอาหาร แด่  พระภิกษุสงฆ์   สามเณร อุบาสก อุบาสิกา  ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหัต์ธาตุ  พระพุทธรูป พระไตรปิฎก และอื่นๆ  อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 62จำนวน 100 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณ โกศล-คุณ พรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว เจ้าภาพร่วมบุญถวายอาหาร แด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหัต์ธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก และอื่นๆ อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 62 จำนวน 100 บาท

อนุโมทนาบุญ คุณ โกศล-คุณ พรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว เจ้าภาพร่วมบุญถวายอาหาร แด่ พระภิกษุสงฆ์  สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหัต์ธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎก และอื่นๆ อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 62 จำนวน 100 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ