อนุโมทนาบุญ คุณ เกศรินทร์ พาราทิพย์เจริญชัย และครอบครัวเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสว่างอารม ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น1 ชุด 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ คุณ เกศรินทร์ พาราทิพย์เจริญชัย และครอบครัวเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสว่างอารม ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น1 ชุด 1,400 บาทติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณ เกศรินทร์ พาราทิพย์เจริญชัย และครอบครัวเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสว่างอารม ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ คุณ เกศรินทร์ พาราทิพย์เจริญชัย และครอบครัวเจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดสว่างอารม ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น1 ชุด 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ