อนุโมทนาบุญ คุณ ศรีวรรณ นรกานต์กร และครอบครัว พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น1ชุด 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ คุณ ศรีวรรณ นรกานต์กร และครอบครัว  พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น1ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ คุณ ศรีวรรณ นรกานต์กร และครอบครัว  พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น1ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณ ศรีวรรณ นรกานต์กร และครอบครัว พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น1ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ คุณ ศรีวรรณ นรกานต์กร และครอบครัว  พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดมาลา ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น1ชุด 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ