อนุโมทนาบุญ คุณ รัชนีย์ สุทธิเดชกุล และคณะ มีจิตศัทธาถวาย ระฆังทองเหลือง ขนาด 5.5 กำ แด่วัดป่าธรรมรังษี ต หนองกุ้งธนสาร อ ภูเวียง ขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ คุณ รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นาย ชาญชัยสุทธิเดชกุล  ทัสพร  สุทธิเดชกุล  ธนาธิป   สุทธิเดชกุล  ณัชพล สุทธิเดชกุล  ชัยพล  รัตนวิบลูย์ และครอบครัว   วรางคณา รัตนวิบลูย์ กนกอร รัตนวิบลูย์  พนิตสุภา  รัตนวิบลูย์

อนุโมทนาบุญ คุณ รัชนีย์ สุทธิเดชกุล และคณะ มีจิตศัทธาถวาย ระฆังทองเหลือง  ขนาด  5.5  กำ  แด่วัดป่าธรรมรังษี ต หนองกุ้งธนสาร อ ภูเวียง ขอนแก่น

จำปี-กิ้มฮั้ว พันธ์เชย และครอบครัว ครอบครัวจารึกสุนทรกุล  วิจิตรา แก่นสา และครอบครัว   อภิรัตน์ - กษพรรณ คล้ายดวงและครอบครัว กนกพร แซ่เจีย  สุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูล  สรุชัย  ธัญญเจริญอนุกูล   ควรนิภา   ธัญญเจริญอนุกูล  สุวิมล   ธัญญเจริญอนุกูล   พงศ์สุระ ธัญญเจริญอนุกูล   ณิชมน ธัญญเจริญอนุกูลนส.ภัคนันท์ จิรัชยาเดช   นส.มะลิวรรณ เดชชัยศรี และครอบครัว  มีจิตศัทธาถวาย ระฆังทองเหลือง  ขนาด  5.5  กำ  แด่วัดป่าธรรมรังษี ต หนองกุ้งธนสาร อ ภูเวียง ขอนแก่น 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณ รัชนีย์ สุทธิเดชกุล และคณะ มีจิตศัทธาถวาย ระฆังทองเหลือง ขนาด 5.5 กำ แด่วัดป่าธรรมรังษี ต หนองกุ้งธนสาร อ ภูเวียง ขอนแก่น

อนุโมทนาบุญ คุณ รัชนีย์ สุทธิเดชกุล และคณะ มีจิตศัทธาถวาย ระฆังทองเหลือง  ขนาด  5.5  กำ  แด่วัดป่าธรรมรังษี ต หนองกุ้งธนสาร อ ภูเวียง ขอนแก่น

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ