อนุโมทนาบุญ คุณ. ธนเดช เฉลิมลาภวรบรูณ์ นาง จารุวรรณ เฉลิมลาภวรบรูณ์ นส.กนกพร เฉลิมลาภวรบรูณ์ นส. วลัยพร เฉลิมลาภวรบรูณ์ เจ้าภาพ ลำดับที่ 2 เสาโบสถ์ สมเด็จองค์ปฐม ณ-ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน-วัชรธาตุอุทยานธรรม-ลาดบัวขาว-สีคิ้ว-นครราชสีมา-จำนวน-1,50

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ คุณ. ธนเดช เฉลิมลาภวรบรูณ์  นาง จารุวรรณ เฉลิมลาภวรบรูณ์  นส.กนกพร เฉลิมลาภวรบรูณ์  นส. วลัยพร เฉลิมลาภวรบรูณ์  เจ้าภาพ ลำดับที่ 2 เสาโบสถ์ สมเด็จองค์ปฐม ณ-ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน-วัชรธาตุอุทยานธรรม-ลาดบัวขาว-สีคิ้ว-นครราชสีมา-จำนวน-1,5000 บาท

อนุโมทนาบุญ  คุณ. ธนเดช เฉลิมลาภวรบรูณ์   นาง จารุวรรณ เฉลิมลาภวรบรูณ์   นส.กนกพร เฉลิมลาภวรบรูณ์   นส. วลัยพร เฉลิมลาภวรบรูณ์   เจ้าภาพ ลำดับที่  2  เสาโบสถ์  สมเด็จองค์ปฐม  ณ-ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน-วัชรธาตุอุทยานธรรม-ลาดบัวขาว-สีคิ้ว-นครราชสีมา-จำนวน-1,5000 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณ. ธนเดช เฉลิมลาภวรบรูณ์ นาง จารุวรรณ เฉลิมลาภวรบรูณ์ นส.กนกพร เฉลิมลาภวรบรูณ์ นส. วลัยพร เฉลิมลาภวรบรูณ์ เจ้าภาพ ลำดับที่ 2 เสาโบสถ์ สมเด็จองค์ปฐม ณ-ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน-วัชรธาตุอุทยานธรรม-ลาดบัวขาว-สีคิ้ว-นครราชสีมา-จำนวน-1,50

อนุโมทนาบุญ คุณ. ธนเดช เฉลิมลาภวรบรูณ์  นาง จารุวรรณ เฉลิมลาภวรบรูณ์  นส.กนกพร เฉลิมลาภวรบรูณ์  นส. วลัยพร เฉลิมลาภวรบรูณ์  เจ้าภาพ ลำดับที่ 2 เสาโบสถ์ สมเด็จองค์ปฐม ณ-ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน-วัชรธาตุอุทยานธรรม-ลาดบัวขาว-สีคิ้ว-นครราชสีมา-จำนวน-1,50

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ