อนุโมทนาบุญ คุณ ธงชัย นวมหอม และนายประทีป พรมมี อุทิศแด่ บิดามารดา ญาติมิตร ผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวรถวายพระแก้วมรกต ฤดูฝนแด่วัดบวรมงคล ต วังเพิ่ม อสีชมภู ขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ คุณ ธงชัย นวมหอม และนายประทีป พรมมี อุทิศแด่ บิดามารดา ญาติมิตร ผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวรถวายพระแก้วมรกต ฤดูฝนแด่วัดบวรมงคล ต วังเพิ่ม อสีชมภู ขอนแก่น


อนุโมทนาบุญ คุณ ธงชัย นวมหอม และนายประทีป พรมมี อุทิศแด่ บิดามารดา ญาติมิตร ผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวรถวายพระแก้วมรกต ฤดูฝนแด่วัดบวรมงคล ต วังเพิ่ม อสีชมภู ขอนแก่น

อนุโมทนาบุญ คุณ ธงชัย นวมหอม และนายประทีป พรมมี อุทิศแด่ บิดามารดา ญาติมิตร ผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวรถวายพระแก้วมรกต ฤดูฝนแด่วัดบวรมงคล ต วังเพิ่ม อสีชมภู ขอนแก่น

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณ ธงชัย นวมหอม และนายประทีป พรมมี อุทิศแด่ บิดามารดา ญาติมิตร ผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวรถวายพระแก้วมรกต ฤดูฝนแด่วัดบวรมงคล ต วังเพิ่ม อสีชมภู ขอนแก่น

อนุโมทนาบุญ คุณ ธงชัย นวมหอม และนายประทีป พรมมี อุทิศแด่ บิดามารดา ญาติมิตร ผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวรถวายพระแก้วมรกต ฤดูฝนแด่วัดบวรมงคล ต วังเพิ่ม อสีชมภู ขอนแก่น

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ