อนุโมทนาบุญ คุณ ชาญเกียรติ- คุณ สุพิน -คุณ ดวงหทัย ยังกอบศลิป์ เป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์ "สมเด็จองค์พระปฐม" ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา จำนวน 1,000 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ คุณ ชาญเกียรติ- คุณ สุพิน -คุณ ดวงหทัย ยังกอบศลิป์ เป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์

อนุโมทนาบุญ คุณ ชาญเกียรติ- คุณ สุพิน -คุณ ดวงหทัย ยังกอบศลิป์ เป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์ "สมเด็จองค์พระปฐม" ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา จำนวน 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณ ชาญเกียรติ- คุณ สุพิน -คุณ ดวงหทัย ยังกอบศลิป์ เป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์ "สมเด็จองค์พระปฐม" ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา จำนวน 1,000 บาท

อนุโมทนาบุญ คุณ ชาญเกียรติ- คุณ สุพิน -คุณ ดวงหทัย ยังกอบศลิป์ เป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ