อนุโมทนาบุญ คุณสงวน - คุณชลิดา โรจนมังคลาภรณ์. ถวายน้ำให้กับ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต. ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ้งประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ จำนวน 2 คันรถ คันละ1,000 บาท รวม2.000 บาทถ้วน

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ คุณสงวน - คุณชลิดา โรจนมังคลาภรณ์. ถวายน้ำให้กับ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต. ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ้งประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ จำนวน 2 คันรถ คันละ1,000 บาท รวม2.000 บาทถ้วน

อนุโมทนาบุญ คุณสงวน - คุณชลิดา โรจนมังคลาภรณ์. ถวายน้ำให้กับ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต. ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ้งประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ จำนวน 2 คันรถ คันละ1,000 บาท รวม2.000 บาทถ้วน


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณสงวน - คุณชลิดา โรจนมังคลาภรณ์. ถวายน้ำให้กับ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต. ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ้งประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ จำนวน 2 คันรถ คันละ1,000 บาท รวม2.000 บาทถ้วน

อนุโมทนาบุญ คุณสงวน - คุณชลิดา โรจนมังคลาภรณ์. ถวายน้ำให้กับ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต. ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ้งประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ จำนวน 2 คันรถ คันละ1,000 บาท รวม2.000 บาทถ้วน

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ