อนุโมทนาบุญ คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์ ร่วมบุญค่า กระเบื้อง ปูนกาว ยาแนว สำหรับปูอาสน์สงฆ์ และผนังวิหารพระแก้ว เป็นเงินจำนวน 25,440 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์ ร่วมบุญค่า กระเบื้อง ปูนกาว ยาแนว สำหรับปูอาสน์สงฆ์ และผนังวิหารพระแก้ว เป็นเงินจำนวน 25,440 บาท

อนุโมทนาบุญ  คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์ ร่วมบุญค่า กระเบื้อง ปูนกาว ยาแนว สำหรับปูอาสน์สงฆ์ และผนังวิหารพระแก้ว เป็นเงินจำนวน 25,440 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์ ร่วมบุญค่า กระเบื้อง ปูนกาว ยาแนว สำหรับปูอาสน์สงฆ์ และผนังวิหารพระแก้ว เป็นเงินจำนวน 25,440 บาท

อนุโมทนาบุญ  คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์ ร่วมบุญค่า กระเบื้อง ปูนกาว ยาแนว สำหรับปูอาสน์สงฆ์ และผนังวิหารพระแก้ว เป็นเงินจำนวน 25,440 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ