อนุโมทนาบุญ คุณป้อม(นาถฤดี) -ธนภร-ณัฐธิดา -อุทิศ พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี -นิทัศน์-ธนเวช เวชสงเคราะห์ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ คุณพ่อจรูญ เวชสงเคราะห์ และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ ..

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ คุณป้อม(นาถฤดี) -ธนภร-ณัฐธิดา -อุทิศ พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี -นิทัศน์-ธนเวช เวชสงเคราะห์ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ คุณพ่อจรูญ เวชสงเคราะห์ และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ ..วัดหัวเมือง ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คุณป้อม(นาถฤดี) -ธนภร-ณัฐธิดา -อุทิศ พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี -นิทัศน์-ธนเวช เวชสงเคราะห์ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ คุณพ่อจรูญ เวชสงเคราะห์ และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ ..

อนุโมทนาบุญ คุณป้อม(นาถฤดี) -ธนภร-ณัฐธิดา -อุทิศ พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี -นิทัศน์-ธนเวช เวชสงเคราะห์ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อพรชัย พรดำรงกิจ คุณแม่ศรีวรรณ ทับกล่ำ คุณพ่อจรูญ เวชสงเคราะห์ และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ ..

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ