อนุโมทนาบุญ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ สุดใจ สมรรถพันธุ์ นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัวแทนคูณ เหมาะสมและครอบครัวตลอดจนกิจงานและผู้ร่วมงาน เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดอัมพวัน.เปือยน้อยต.วังม่วง อ.เปือยน้อย

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์  สุดใจ สมรรถพันธุ์  นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัวแทนคูณ เหมาะสมและครอบครัวตลอดจนกิจงานและผู้ร่วมงาน  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดอัมพวัน.เปือยน้อยต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์  สุดใจ สมรรถพันธุ์  นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์

และครอบครัวแทนคูณ เหมาะสมและครอบครัวตลอดจนกิจงานและผู้ร่วมงาน  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดอัมพวัน.เปือยน้อยต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  1 ชุด 1,400 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ สุดใจ สมรรถพันธุ์ นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัวแทนคูณ เหมาะสมและครอบครัวตลอดจนกิจงานและผู้ร่วมงาน เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดอัมพวัน.เปือยน้อยต.วังม่วง อ.เปือยน้อย

อนุโมทนาบุญ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์  สุดใจ สมรรถพันธุ์  นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัวแทนคูณ เหมาะสมและครอบครัวตลอดจนกิจงานและผู้ร่วมงาน  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดอัมพวัน.เปือยน้อยต.วังม่วง อ.เปือยน้อย

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ