อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต

พระแก้วมรกต ฤดูร้อน
ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์

พระแก้วมรกต ฤดูหนาว
ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน

รายนาม เจ้าภาพถวาย
อดิศักดิ์ พาราทิพย์เจริญชัย สมคิด พาราทิพย์เจริญชัย
วริน เลิศเกียรติกิจ วิสูตร พาราทิพย์เจริญชัย
รพีพรรณ สุรัติพรสิน วรินฐิตา พาราทิพย์เจริญชัย
วรินทร์ทิพย์ พาราทิพย์เจริญชัย วสันต์ พาราทิพย์เจริญชัย
สุรศักดิ์ พาราทิพย์เจริญชัย เพ็ญพรรณ สุรัติพรสิน
พรพรรณ สุรัติพรสิน จรูญโรจน์ สมสกุลรุ่งเรือง
กัลยารัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง นิชานันท์ เจริญรัฐวัฒนกุล
เปรมสินี เจริญรัฐวัฒนกุล บุญสุข ตระการพินิจ
ริญาดา ตระการพินิจ ธวัลรัตน์ สุรัติพรสิน
ณัฏยา รินนรา มังคุด แต้สวัสดิ์
นางสาวเกศรินทร์ พาราทิพย์เจริญชัย
นายกวีศักดิ์ พาราทิพย์เจริญชัย
นางศรีสงวน สุขสันติเจริญชัย
นายเกษมสันต์ พาราทิพย์เจริญชัย
นางสาวชูศรี พาราทิพย์เจริญชัย
นายฉั่งเม้ง แซ่ตั้ง นางสาวมาลี แซ่ตั้ง
นายสมเกียรติ พาราทิพย์เจริญชัย
นางนิดา สุขสันติเจริญชัย และครอบครัว
นางสาววารุณี อยู่ศรีเจริญ นางสาวณิชพร ขจรวงษ์
นางสาวภรณ์เพ็ญ ไตรสวัสดิ์พานิช และ ครอบครัว
คุณชัยชนะ สมบูรณ์ คุณองุ่น สมบูรณ์
คุณวันดี ใจมา คุณธนิษฐา สมบูรณ์
คุณสมเกียรติ เมธาพฤทธิ์ คุณพองาม เมธาพฤทธิ์
นายศิระ อาชวกุล นางสาวณปภัช สหะน

— กับ วัดสว่างหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน


อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน


อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน


อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน


อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน


อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน


อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน


อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่านติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน

อนุโมทนาบุญ กับเจ้าภาพถวาย พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวาย วัดประชาสังคม จ.สุรินทร์ พระแก้วมรกต ฤดูหนาว ถวาย วัดวังทอง ต ผาตอ อ ท่าวังผา จ น่าน

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ