อนุโมทนาบุญแม่ชียุพา ชวาลตันพิพัทธ์ คุณพ่อวสันต์ พึงพิพัฒน์ คุณยุวพร พึงพิพัฒน์ คุณวุฒิพงษ์-ดช.วุฒิภัทร-ดช.วุฒิเวช พึงพิพัฒน์ และคุณดารณี ตันเกิดมงคล คุณมงคล พึงพิพัฒน์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดสามสวน บ้านหนองสวรรค์ ต.บ้านเหล่า อ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญแม่ชียุพา ชวาลตันพิพัทธ์ คุณพ่อวสันต์ พึงพิพัฒน์ คุณยุวพร พึงพิพัฒน์ คุณวุฒิพงษ์-ดช.วุฒิภัทร-ดช.วุฒิเวช พึงพิพัฒน์ และคุณดารณี ตันเกิดมงคล คุณมงคล พึงพิพัฒน์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดสามสวน บ้านหนองสวรรค์ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญแม่ชียุพา ชวาลตันพิพัทธ์ คุณพ่อวสันต์ พึงพิพัฒน์ คุณยุวพร พึงพิพัฒน์ คุณวุฒิพงษ์-ดช.วุฒิภัทร-ดช.วุฒิเวช พึงพิพัฒน์ และคุณดารณี ตันเกิดมงคล คุณมงคล พึงพิพัฒน์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดสามสวน บ้านหนองสวรรค์ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญแม่ชียุพา ชวาลตันพิพัทธ์ คุณพ่อวสันต์ พึงพิพัฒน์ คุณยุวพร พึงพิพัฒน์ คุณวุฒิพงษ์-ดช.วุฒิภัทร-ดช.วุฒิเวช พึงพิพัฒน์ และคุณดารณี ตันเกิดมงคล คุณมงคล พึงพิพัฒน์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดสามสวน บ้านหนองสวรรค์ ต.บ้านเหล่า อ

อนุโมทนาบุญแม่ชียุพา ชวาลตันพิพัทธ์ คุณพ่อวสันต์ พึงพิพัฒน์ คุณยุวพร พึงพิพัฒน์ คุณวุฒิพงษ์-ดช.วุฒิภัทร-ดช.วุฒิเวช พึงพิพัฒน์ และคุณดารณี ตันเกิดมงคล คุณมงคล พึงพิพัฒน์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดสามสวน บ้านหนองสวรรค์ ต.บ้านเหล่า อ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ