อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ สุดใจ สมรรถพันธุ์ นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ และครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและผู้ร่วมงาน พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดธาตุ บ้านนาดอกไม้​ ต.ชุมแพ​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์  สุดใจ สมรรถพันธุ์   นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ และครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและผู้ร่วมงาน   พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดธาตุ บ้านนาดอกไม้​ ต.ชุมแพ​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์  สุดใจ สมรรถพันธุ์   นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ และครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและผู้ร่วมงาน   พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดธาตุ บ้านนาดอกไม้​ ต.ชุมแพ​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ สุดใจ สมรรถพันธุ์ นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ และครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและผู้ร่วมงาน พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดธาตุ บ้านนาดอกไม้​ ต.ชุมแพ​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์  สุดใจ สมรรถพันธุ์   นฤพันธ์ สมรรถพันธุ์ และครอบครัว ตลอดจนกิจการงานและผู้ร่วมงาน   พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดธาตุ บ้านนาดอกไม้​ ต.ชุมแพ​ อ.ชุมแพ​ จ.ขอนแก่น 1 ชุด 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ