อนุโมทนาบุญรายชื่อเจ้าภาพ คุณฉณามาศ จูสิงห์ กันตภณ จูสิงห์ โสภา คำหมอง ทองใบ จูสิงห์ เจ้าภาพร่วมศรัทธา สร้างพระแก้วมรกตฤดูฝนถวาย แด่วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 กอง

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญรายชื่อเจ้าภาพ คุณฉณามาศ จูสิงห์ กันตภณ จูสิงห์ โสภา คำหมอง ทองใบ จูสิงห์   เจ้าภาพร่วมศรัทธา สร้างพระแก้วมรกตฤดูฝนถวาย แด่วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 กอง


อนุโมทนาบุญรายชื่อเจ้าภาพ คุณฉณามาศ จูสิงห์  กันตภณ จูสิงห์ โสภา คำหมอง ทองใบ จูสิงห์   เจ้าภาพร่วมศรัทธา สร้างพระแก้วมรกตฤดูฝนถวาย แด่วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 กอง


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญรายชื่อเจ้าภาพ คุณฉณามาศ จูสิงห์ กันตภณ จูสิงห์ โสภา คำหมอง ทองใบ จูสิงห์ เจ้าภาพร่วมศรัทธา สร้างพระแก้วมรกตฤดูฝนถวาย แด่วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 กอง

อนุโมทนาบุญรายชื่อเจ้าภาพ คุณฉณามาศ จูสิงห์  กันตภณ จูสิงห์ โสภา คำหมอง ทองใบ จูสิงห์   เจ้าภาพร่วมศรัทธา สร้างพระแก้วมรกตฤดูฝนถวาย แด่วัดวังทอง. บ้านวังทอง ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 3 กอง

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ