อนุโมทนาบุญพันตรี รัตนะ นิ่มนวล อุทิศให้ จ่าสิบเอก เสน่ห์ นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดแสนสุข ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญพันตรี รัตนะ  นิ่มนวล  อุทิศให้  จ่าสิบเอก เสน่ห์  นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดแสนสุข ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญพันตรี รัตนะ  นิ่มนวล  อุทิศให้  จ่าสิบเอก เสน่ห์  นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดแสนสุข ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญพันตรี รัตนะ นิ่มนวล อุทิศให้ จ่าสิบเอก เสน่ห์ นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดแสนสุข ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญพันตรี รัตนะ  นิ่มนวล  อุทิศให้  จ่าสิบเอก เสน่ห์  นิ่มนวล เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่วัดแสนสุข ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด1 ชุด 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ